Uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanas treniņi jauniešiem

Šie treniņi palīdz uzlabot uzmanības noturību un apgūt koncentrēšanās prasmes labākai mācību vielas apguvei.

Pēc apmācību iziešanas:

Šo spēju trenēšanai tiek izmantoti gan digitāli trenažieri, gan drukāti materiāli no dažādām datu bāzēm.

Tāpat var tik pielietotas arī tehnoloģijas, kuras palīdz novērot jaunieša sirdsdarbību vai elpošanu stresora brīdī.

Metodika ir pierādījusi savu efektivitāti praksē - 30 minūšu nodarbības dienā uzlabo koncentrēšanās spējas līdz pat 25% no iepriekšējiem rādītājiem

Sākot no 2023.gada Intelekta attīstības centrs ir treniņmetodikas Cogmed partneris, kas nodrošina zelta standartam atbilstošus kognitīvo spēju uzlabošanas rīkus, kas ir izrādījušies efektīvi stingri kontrolētos pētījumos.

Vairāk nekā 200 000 lietotāju visā pasaulē 20 valstīs, tāpat arī vairāk kā 120 publicētie zinātniskie pētījumi ir ļāvuši COGMED metodoloģijai izvirzīties nozares līderu vidū.
Papildus tiek strādāts arī ar darba atmiņas uzlabošanu un veicināšanu, tiek attīstīta lasītprasme vai matemātiskās spējas.

NODARBĪBU EFEKTS

Problēmas koncentrēties uz veicamajiem uzdevumiem
Neuzmanības kļūdas
Grūtības izpildīt uzdevumus, kas prasa vienlaicīgi vairākas darbības
Ir grūtības plānot savu laiku un pašorganizēties
Darbībās novērojams haoss

Šie ir tikai daži no simptomiem, kurus ir iespējams risināt un uzlabot ar Cogmed digitālo risinājumu paneli. Tie visi ir tipiski uzmanības grūtību simptomi, kas ir cieši saistīti ar zemu darba atmiņas COGMED mērķis ir nodrošināt zelta standartam atbilstošus produktus un pakalpojumus kognitīvo spēju uzlabošanai, kas ir izrādījušies efektīvi stingri kontrolētos pētījumos.

0 %
vidēji par tik procentiem uzlabojas sekmes mūsu klientu bērniem
līdz pat 0 %
uzlabojas spēja koncentrēties uz veicamo uzdevumu
līdz pat 0 %
uzlabojas uzmanības noturība un fokuss
par 0 punktiem
uzlabojas IQ rādītāji pēc Aizenka testa
līdz pat 0 reizēm
iespējams samazināt bērna impulsivitāti

Cena: 30 eiro par 40 min nodarbību

40 eiro  par 60 min individuālu nodarbību

Pirmās vizītes cena 25,- eiro

Kopā: 10-15  nodarbības

Konsultācijas vecākiem

Uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanas treniņu kursā ietilpst:

"Mana meita un dēls bija vieni no pirmajiem, kuri izmēģināja nodarbības Intelekta attīstības centrā. Dēlam bija sarežģījumi ar ilgstošu uzmanības noturēšanu un koncentrāciju. Meita aizgāja ar dēlu kopā vairāk dēļ kompānijas. Izejot aptuveni pusi no paredzētajām nodarbībām, abiem novēroju uzlabojumus. Šobrīd mēs izgājām 20 nodarbību kursu un esmu apmierināta ar savu bērnu sniegumu."
ANNA
Divu bērnu mamma
"Kā sava dēla mamma, esmu patīkami pārsteigta par programmas rezultātiem. Dēls kļuvis savāktāks un uzmanīgāks. To var manīt pat pēc kārtības viņa istabā. Pēc izietās programmas arī pašai ir interese par pašdisciplīnas treniņu. Paldies pasniedzējiem."
Signe
Jaunā māmiņa
"Manai meitai šobrīd ir seši gadi. Bija sarežģījumi ar uzvedību un vispārējo attīstību. Esam pat lietojuši medikamentus. Pēc 20 izietajām nodarbībām, pat psihologs, pie kura gājām uz konsultācijām pirms nodarbībām un pēc, pamanīja pārmaiņas uzvedībā. Meita ir kļuvusi mierīgāka. Ir uzlabojumi. Pēc kāda laika domājam iziet atkārtoto kursu, lai nostiprinātu iegūto."
ILZE
Lietvede