Uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanas treniņnodarbības

Šīs treniņnodarbības palīdz uzlabot uzmanības noturību un apgūt spēcīgas koncentrēšanās prasmes labākai mācību vielas apguvei.

Pēc apmācību iziešanas:

0 %
vidēji par tik procentiem uzlabojas sekmes
līdz pat 0 %
uzlabojas spēja koncentrēties uz veicamo uzdevumu
līdz pat 0 %
uzlabojas uzmanības noturība un fokuss
par 0 punktiem
uzlabojas IQ rādītāji pēc Aizenka testa
līdz pat 0 reizēm
iespējams samazināt bērna impulsivitāti

Paredzēts bērniem no 6-12 gadu vecumam

Cena: 30 eiro par 40 min nodarbību

45 eiro  par 60 min individuālu nodarbību

Pirmās vizītes cena 25,- eiro

Kopā: 15-20 nodarbības

Konsultācijas vecākiem

Uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanas treniņnodarbību kursā ietilpst:

PIE MUMS IR IESPĒJA PIETEIKT NODARBĪBĀM ARĪ JAUNIEŠUS NO 13 - 18 GADIEM.
NODARBĪBU PIEDĀVĀJUMU JAUNIEŠIEM IESPĒJAMS APSKATĪT ŠEIT:

"Mana meita un dēls bija vieni no pirmajiem, kuri izmēģināja nodarbības Intelekta attīstības centrā. Dēlam bija sarežģījumi ar ilgstošu uzmanības noturēšanu un koncentrāciju. Meita aizgāja ar dēlu kopā vairāk dēļ kompānijas. Izejot aptuveni pusi no paredzētajām nodarbībām, abiem novēroju uzlabojumus. Šobrīd mēs izgājām 20 nodarbību kursu un esmu apmierināta ar savu bērnu sniegumu."
ANNA
Divu bērnu mamma
"Kā sava dēla mamma, esmu patīkami pārsteigta par programmas rezultātiem. Dēls kļuvis savāktāks un uzmanīgāks. To var manīt pat pēc kārtības viņa istabā. Pēc izietās programmas arī pašai ir interese par pašdisciplīnas treniņu. Paldies pasniedzējiem."
Signe
Jaunā māmiņa
"Manai meitai šobrīd ir seši gadi. Bija sarežģījumi ar uzvedību un vispārējo attīstību. Esam pat lietojuši medikamentus. Pēc 20 izietajām nodarbībām, pat psihologs, pie kura gājām uz konsultācijām pirms nodarbībām un pēc, pamanīja pārmaiņas uzvedībā. Meita ir kļuvusi mierīgāka. Ir uzlabojumi. Pēc kāda laika domājam iziet atkārtoto kursu, lai nostiprinātu iegūto."
ILZE
Lietvede