Uzmanības un hiperaktivitātes korekcijas treniņi bērniem

Šie treniņi palīdz uzlabot bērna uzmanības noturību un veiksmīgāk tikt galā ar UDHT pazīmēm.

UDHT (Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi) pieder plašākai neirālās attīstības (neurodevelopmantal) traucējumu grupai un ir saistīts ar atipisku bērna centrālās nervu sistēmas attīstību un nobriešanu. Populārākie skaidrojumi UDHT etioloģijai – UDHT bērniem ir samazināta dopamīna aktivitāte prefrontālajās smadzeņu daļās, kas pavājina informācijas fiksāciju un apstrādi, novērojot prefrontālās un precentrālās garozas lēnāku attīstību, kā arī novērojama temporālo reģionu garozas hiperaktivitāte.
Ja jūsu bērnam ir novērotas problēmas noturēt uzmanību, apvaldīt emocijas, nosēdēt mierā un mācīties, kā arī bērnam ir raksturīga aizmāršība un grūtības koncentrēties, pastāv iespēja, ka jūsu bērnam ir UDHT, jeb uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi.
Vidēji ap 5-7% bērnu ir diagnosticēti ar UDHT un no tiem vairāk nekā trešdaļai simptomi saglabājas arī, sasniedzot pieaugušā vecumu. Pedagogu aptaujas liecina - UDHT mūsdienu bērniem ir klātesošs lielākā apmērā.

Ir atklāts, ka UDHT ir ģenētiski pārmantots un saistīts ar prefrontālā korteksa traucējumiem, ko daļēji izraisa dopamīna deficīts. Ja savlaicīgi netiek veikta korekcija, šiem bērniem palielinās vairākkārtīgi grūtības adaptēties sabiedrībā. Prefrontālais kortekss ir saistīts ar uzmanības noturēšanas ilgumu un koncentrēšanos, kas ietekmē īstermiņa atmiņu un spēju mācīties.
Šobrīd arvien aktuālāki ir pētījumi ne tikai par prefrontālās garozas lēnāku attīstību, bet smadzeņu asimetriju kopumā, tai skaitā samazinātu smadzeņu kopējo apjomu. Tāpat pasaulē tiek izstrādāti darba protokoli šīs asimetrijas mazināšanai, sākotnēji ar primitīvo refleksu integrāciju, mērķtiecīgi orientētām un vadītām fiziskajām aktivitātēm un kognitīvi veicamiem uzdevumiem, frontālās garozas darbības attīstīšanai un vadības funkciju stiprināšanai.

Par pamatu UDHT simptomātikai ir divu lielāko smadzeņu neironu tīklu nesinhronizēta darbība.


Default Mode Network (DMN), jeb klejojošā prāta tīkls, un Task Positive Network (TPN), jeb uzdevumu izpildes tīkls vai koncentrēšanās neironu tīkls. Jau abu šo tīklu nosaukumu aprakstos ir skaidras to izpildfunkcijas. UDHS smadzenēs notiek sava veida konkurences cīņa starp šiem neironu tīkliem, pie kam papildus tiek novērota arī nesinhronitāte pašā DMN tīklā starp pieres un pakauša neironu tīkliem. Šī īpatnība izskaidro to, kāpēc UDHT cilvēki spēj būt superkreatīvi vai arī pretēji - supersafokusējušies. Klejojošā prāta vēlme saņemt vairāk, ko novērojam stimulu nepietiekamībā dopamīnenerģētiskās sistēmas īpatnībās, bieži noved UDHS cilvēkus līdz atkarībām.

Primārais uzdevums attīstot neironu tīklus, kas atbild par fokusēšanos, trenēt TPN, jeb koncentrēšanās prasmes tīklu, veicinot un stiprinot neironu savienojumus TPN tīklā.

Ir atklāts bērniem un jauniešiem ar UDHS iezīmēm aptuveni
70% gadījumu ir asimetriska smadzeņu pusložu attīstība.

Neskatoties uz to, ka visā pasaulē arvien plašāku atzinību gūst teorijas par neironu tīkliem, nevis konkrētu smadzeņu apgabalu centriem, ir jāņem vērā smadzeņu attīstības likumsakarības, kad vecumposmā līdz 13 gadiem attīstās specifiskie smadzeņu pusložu reģioni. Iespējams, tieši šis faktors apstiprina to, kāpēc līdz ar pusaudzību daudziem UDHS simptomi mazinās, jeb smadzeņu darbība līdzsvarojas.

No iepriekš veiktiem pētījumiem zināms, kreisā smadzeņu puslode ir tā, kura seko stimuliem, bet labā tos bremzē. Smadzeņu pusložu integrācijas terapijas mērķis ir stiprināt vājo (labo) puslodi, lai līdzsvarotu smadzeņu darbību.

Viens no apjomīgākajiem nesen veiktiem meta pētījumiem par pusložu asimetriju : https://link.springer.com/article/10.1007/s11682-021-00476-x

Pēc apmācību iziešanas:

Interactive Metronome® (IM) ir uz pierādījumiem balstīta terapijas metode, ko izmanto profesionāļi, kas strādā ar bērniem un pieaugušajiem, uzlabojot kognitīvās un arī motorās funkcijas. Plašs funkciju klāsts un nodrošinājums ļauj panākt būtiskus uzlabojumus salīdzinoši īsā laikā. Interactive Metronome® (IM) tā ir programma, kurā, izmantojot austiņas un projekcijas uz ekrāna, tiek veikti dažādi vingrinājumi un izpildīti uzdevumi.
Interactive Metronome (IM) izmanto precīzus ritma un tempa uzdevumus, lai palīdzētu uzlabot smadzeņu darbību un kustību koordināciju. Pati terapija ir balstīta uz neuroplasticitātes principiem, kas nozīmē, ka smadzenes var pielāgoties un mainīties, lai uzlabotu to funkciju, motoro koordināciju un kognitīvo veiktspēju. IM terapija ietver vadītu ritma un tempa uzdevumu veikšanu, kas atbilst tam, kā tiek pārnesti signāli nervu sistēmā. Uzdevumi var tikt veikti gan ar rokām, gan arī kājām, kā arī vadoties skaņas un vizuālajiem stimuliem. Klienti veic uzdevumus, izmantojot precīzu un precīzu laika kontroli, kas ir svarīgs elements smadzeņu darbības uzlabošanā.
Atgriezeniskās saites metodika ir pierādījusi savu efektivitāti praksē - 30 minūšu nodarbības dienā uzlabo koncentrēšanās spējas līdz pat 25% no iepriekšējiem rādītājiem. Amerikas Pediatrijas akadēmija novērtēja šo metodi kā zinātniski apstiprinātu terapijas veidu.
0 %
vidēji par tik procentiem uzlabojas sekmes mūsu klientu bērniem
līdz pat 0 %
uzlabojas spēja koncentrēties uz veicamo uzdevumu
līdz pat 0 %
uzlabojas uzmanības noturība un fokuss
par 0 punktiem
uzlabojas IQ rādītāji pēc Aizenka testa
līdz pat 0 reizēm
iespējams samazināt bērna impulsivitāti
Tāpat tradicionāli citam būtiskam mūsu smadzeņu apgabalam - smadzenītēm un to ietekmei uz uzvedību un kognitīvajiem procesiem tika atvēlēta loma kustībām, līdzsvaram un arī valodai. Tomēr arvien vairāk un vairāk parādās pētījumi, kuri smadzenīšu funkcijas paplašina. Tai skaitā arī tiek aprakstīts nepietiekams neironu saišu skaits UDHT gadījumos starp smadzenīšu puslodēm. Papildus tiešajam darbam ar bērniem un pusaudžiem mēs esam izveidojuši sadarbību ar uztura speciālistiem, kas specializējas zarnu mikrobioma sakārtošanā ar uztura palīdzību. Kaut arī ir atklāts, ka ka hiperaktivitātei ir ģenētiska izcelsme, tomēr sociālo mijiedarbību un uzvedību lielā mērā ietekmē tieši zarnu trakta baktērijas, kā arī cukuru saturošie produkti ietekmē dopamīnenerģētisko sistēmu mūsu smadzenēs, kā arī vadošajiem psihoterapijas centru speciālistiem bērnu un pusaudžu mentālās veselības jomā. Darbā ar UDHT korekciju specializējamies arvien šaurāk, meklējot zinātnē balstītas metodoloģijas un pieejas simptomātikas mazināšanai.

Paredzētais vecums no 6  gadiem

 

Cena: 30 eiro par 40 min nodarbību

40 eiro  par 60 min individuālu nodarbību

Pirmās vizītes cena 25,- eiro

 

Konsultācijas vecākiem

 

UDHT korekcijas treniņu kursā ietilpst:

"Mana meita un dēls bija vieni no pirmajiem, kuri izmēģināja nodarbības Intelekta attīstības centrā. Dēlam bija sarežģījumi ar ilgstošu uzmanības noturēšanu un koncentrāciju. Meita aizgāja ar dēlu kopā vairāk dēļ kompānijas. Izejot aptuveni pusi no paredzētajām nodarbībām, abiem novēroju uzlabojumus. Šobrīd mēs izgājām 20 nodarbību kursu un esmu apmierināta ar savu bērnu sniegumu."
ANNA
Divu bērnu mamma
"Kā sava dēla mamma, esmu patīkami pārsteigta par programmas rezultātiem. Dēls kļuvis savāktāks un uzmanīgāks. To var manīt pat pēc kārtības viņa istabā. Pēc izietās programmas arī pašai ir interese par pašdisciplīnas treniņu. Paldies pasniedzējiem."
Signe
Jaunā māmiņa
"Manai meitai šobrīd ir seši gadi. Bija sarežģījumi ar uzvedību un vispārējo attīstību. Esam pat lietojuši medikamentus. Pēc 20 izietajām nodarbībām, pat psihologs, pie kura gājām uz konsultācijām pirms nodarbībām un pēc, pamanīja pārmaiņas uzvedībā. Meita ir kļuvusi mierīgāka. Ir uzlabojumi. Pēc kāda laika domājam iziet atkārtoto kursu, lai nostiprinātu iegūto."
ILZE
Lietvede