SPĒLE ir tā, kas vieno.
SPĒLE ir tā, kas attīsta.
SPĒLE ir tā, kas māca.

Galda spēļu spēlēšana sniedz ļoti daudz ieguvumu gan lieliem, gan maziem – tiek attīstīta stratēģiskā domāšana, taktiskās iemaņas, intelekts, veicinātas koncentrēšanās prasmes, attīstīta valoda un matemātiskās dotības, uzlabotas zināšanas, kā arī komunikācijas prasmes. Viena no spēles neatņemamām sastāvdaļām ir zaudēšana un uzvarēšana. Tās abas māca empātijai. Izaugot lielākiem, mums ir jāmāk pārvaldīt mūsu sajūtas un emocijas.  Ir jāmāk gan ar cieņu zaudēt, gan cieņpilni uzvarēt. 

Nozīmīgs spēļu spēlēšanas ieguvums ir kopā būšanas laiks, kur gan uzvarētājs, gan arī spēles zaudētājs var iemācīties daudzas vērtīgas prasmes,  kaut arī tieši zaudētājam var šķist sāpīgi zaudēt.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.

Cilvēces pastāvēšanas vēstures gaitā galda spēles tika spēlētas lielākajā daļā kultūru -  Indijā, Ķīnā un arī Ēģiptē.

Vecākie ieraksti par galda spēlēm Eiropā ir datēti ar Homēru Iliādu (8. gs.p.m.ē.). Mūsdienās ir ļoti daudz un dažādi galda spēļu veidi. Galda spēles visos laikos un vienmēr ir bijušas iecienītas gan ģimenes, gan arī draugu lokā. Tas ir lielisks veids kā mācīties dažādas iemaņas, kā arī iepazīt gan sevi, gan citus.

Arī mēs, Intelekta attīstības centrā, nodarbībās izmantojam daudz un dažādas spēles.

Galda spēļu spēlēšana piedāvā daudzus ieguvumus - gan intelektuālos, gan emocionālos, kā arī attīsta sociālās mijiedarbības iemaņas.

Galda spēles attīsta matemātikas, loģikas, stratēģijas un risinājumu meklēšanas prasmes. Tās var būt izglītojošs veids, kā mācīties un uzlabot savas spējas un prasmes.

Tās attīsta sociālā mijiedarbības iemaņas: Spēlējot galda spēles visiem kopā, attīstās komunikācijas un sadarbības prasmes. Tas veicina sociālo mijiedarbību.

Tās arī izklaidē : Galda spēles var kalpot kā lielisks veids atpūtai. Spēles piedāvā izklaidi un prieku. Tās var būt jautras un aizraujošas.

Emocionālo iemaņu attīstīšana: spēles māca paust savas emocijas un māca empatijai. Tās var palīdzēt saprast citu cilvēku emocijas un reakcijas.

Spēles attīsta koncentrēšanās prasmes un uzmanību.

Arī radošu pieeju un risinājuma atrašanas spējas: Galda spēles prasa radošu pieeju un inovatīvas domāšanas prasmes. Spēlējot tās, var iemācīties risināt problēmsituācijas un pārvarēt izaicinājumus.