TRENIŅU KURSS
MENTĀLĀ UN KOGNITĪVĀ SAGATAVOŠANA EKSĀMENIEM

Šie treniņi palīdz salīdzinoši īsā laikā uzlabot uzmanības noturību un apgūt koncentrēšanās prasmes un iemaņas labākai mācību vielas apguvei, kā arī mazināt spriedzi un trauksmi pirms eksāmeniem.

.

Iespējams, būsiet jau pamanījuši vai atceraties no savas pieredze - eksāmeni var radīt lielu stresu un spriedzi jauniešiem, saistībā ar gatavošanos un rezultātu uzrādīšanu, tāpēc pirms ekāmenu posmā ir ļoti svarīgi mācīties efektīvi pārvaldīt stresu, lai saglabātu labu emocionālo labsajūtu un koncentrētos uz izvirzītajiem uzdevumiem. Ļoti svarīga ir satraukuma pārvaldības prasmes eksāmenu laikā.

Jaunieši bieži var piedzīvot bailes no kļūdīšanās vai neveiksmes. Ir svarīgi, lai viņi mācētu pārvarēt šādas situācijas un pieņemtu izaicinājumus un šo dzīves pieredzi kā iespēju mācīties un augt.
Ļoti bieži jauniešiem nākas apvienot dažādas pašiem sev izvirzītās prasības- mācības, sportiskie sasniegumi, ārpus skolas nodarbības un pulciņi, sociālā dzīve un atpūta. Sagatavojoties eksāmeniem, ir svarīgi iemācīties efektīvi plānot laiku, lai nodrošinātu pietiekami daudz laika mācībām un atpūtai.

Ilgstoša gatavošanās eksāmeniem tāpat var radīt arī motivācijas zudumu vai pat hronisku nogurumu. Jauniešiem ir jāmācās balansēt savu ikdienu un uzturēt motivāciju. Ļoti svarīgs ir laiks atpūtai.
Arī miega higiēnas pamatprincipu ievērošana ir būtiska.
0 %
vidēji par tik procentiem uzlabojas sekmes
līdz pat 0 %
uzlabojas spēja koncentrēties uz veicamo uzdevumu
līdz pat 0 %
uzlabojas uzmanības noturība un fokuss
par 0 punktiem
uzlabojas IQ rādītāji pēc Aizenka testa
līdz pat 0 reizēm
iespējams samazināt bērna impulsivitāti

Pēc apmācību iziešanas:

-----------------------------------

Dalības maksa intensīvā kursa nodarbībām
24,- eiro par nodarbību
(standarta cena 30,- eiro)
120, - eiro par 5 nodarbību ciklu

Nodarbības notiek : Rīgā, Kr.Barona 59/61 vai Graudu 68C

Uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanas treniņu kursā ietilpst:

Kognitīvās spējas ietver šādas galvenās jomas:

  1. Uzmanība: Spēja koncentrēties uz konkrētu informāciju un ignorēt citus stimulus. Uzmanība ļauj mums pievērsties noteiktam uzdevumam vai uzdevumam.

  2. Atmiņa: Spēja saglabāt un atcerēties informāciju. Atmiņa ietver gan īstermiņa atmiņu, kas ļauj saglabāt informāciju īslaicīgi, gan ilgtermiņa atmiņu, kas nodrošina ilgstošu informācijas uzglabāšanu.

  3. Valoda: Spēja izmantot un saprast valodu. Tas ietver vārdu izpratni, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu.

  4. Uztvere: Spēja uztvert un interpretēt sensoro informāciju no apkārtējās vides, tostarp redzamās, dzirdamās, garšas, smaržas un taustes uztveres.

  5. Loģiskais domāšana: Spēja analizēt, loģiski domāt, iemeslot un risināt problēmas. Tas ietver spēju veikt matemātiskus aprēķinus, izdarīt secinājumus un izmantot loģiskās argumentācijas prasmes.

  6. Izšķirošais domāšana: Spēja novērtēt situācijas, rīkoties adaptīvi un pieņemt labi pamatotus lēmumus.

  7. Radošums: Spēja radīt jaunas idejas, risināt problēmas inovatīvi un izmantot fantāziju.