Inguna Rubene
Psihoorganiskās analīzes psihoterapeite, mūziķe. Pieredze vadīt radošās mūzikas darbnīcas Latvijā, Vācijā, Šveicē. Pieredze darbā ar dažādām bērnu vecuma grupām. 
Daudzi vecāki mūsdienās novēro saviem bērniem grūtības klausīties. Speciālistu terminoloģijā runājot, – tā ir audiālās uzmanības nenoturība. Lai uzlabotu bērnu spēju klausīties, šis uzmanības veids ir jātrenē. Saskaņā ar pētījumiem, muzikālas aktivitātes bērniem ir nodarbe, kas attīsta intelektuāli, sociāli un emocionāli. Muzicējot tiek attīstītas arī bērnu motorās un koordinācijas spējas, tomēr lielākais ieguvums ir dzirdes attīstīšana. 
Daudziem no mums, pieaugušajiem, apzināšanās un meditācija ir palīdzējusi saprast mūsu dzīvi, sevi pašu un apkārtējos, tāpēc šajās nodarbībās aktīvi tiks izmantotas arī meditācijas tehnikas un paņēmieni.
Ekspresīvā mākslas terapija izmanto metodes, lai veicinātu individuālo attīstību un izaugsmi. Pareiza kombinācija var uzlabot vispārējo labsajūtu un palīdzēt mazināt trauksmi un stresu, uzlabot pašapziņu un pašcieņu, stiprināt attiecības, regulēt emocijas un uzlabot sociālās prasmes. Turklāt ekspresīvā māksla pozitīvi ietekmē garastāvokli, izziņu un uzvedību.
Savukārt, Intelekta attīstības centra attīstošie treniņi palīdz fokusēties uz uzdevumu, uzlabo spriestspēju, ļauj mācīties no kļūdām, iegūt augstāku pārliecību par sevi un attīstīt sociālās prasmes. Uz tikšanos grupu nodarbībās!

BĒRNIEM MEDITĀCIJA PARASTI IR ĪSLAICĪGA UN VAR BŪT GAN MIERĪGA UN RELAKSĒJOŠA, GAN ARĪ AKTĪVĀKA. 

LAI ĶERMENIS IEIETU MIERĪGĀ MEDITATĪVĀ STĀVOKLĪ, BĒRNI KLAUSĀS MIERĪGU MŪZIKU VAI KĀDU PAVADOŠO STĀSTU.

TOMĒR MEDITĀCIJA NEBŪT NAV TIKAI KLUSA UN MIERĪGA, TĀ VAR BŪT ARĪ AR KUSTĪBĀM UN DZIEDĀŠANU.

GALVENIE IEGUVUMI NO NODARBĪBĀM:

Trenēs koncentrēšanos un mācēs atrast mieru
Bērni iepazīs dažādus mūzikas un ritma instrumentus
Īstenojot uzdevumus un iesaistoties kopīgā radošā darbībā, mācīsies mūzikas un ritma
instrumentus (bērniem nav nepieciešamas priekšzināšanas)
Tiks sekmēta sociālo prasmju attīstība, tolerance un sadarbība ar citiem bērniem
Tiks veicināta koncentrēšanās spēja
Tiks veicināta spēja noturēt uzmanību, uzsākto uzdevumu novest līdz rezultātam.
Nodarbībās tiek izmantoti dažādi ritmu un skaņu radoši instrumenti- zvangas, džambas, šeikeri, tamburīni, kabasa, lietuskoks, kalimba, skanošās bļodas, dziedošās caurules, zvaniņi, akmentiņi u.c. Nodarbībās tematiskie, ritma un improvizācijas uzdevumi veidoti tā, lai atraisītu bērnos prieku un interesi iesaistīties,  lai katrs varētu izpaust savu personību un radošumu vienlaicīgi īstenojot nodarbības pamatuzdevumus- sadarbības veidošana, koncentrēšanās, uzmanības noturēšana.
Rezultātā tiks izveidots radošs muzikāli ritmisks kopdarbs.
Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.