Attīstīts prāts nākotnes iespējām

Attīstiet sevi un savu bērnu ar zinātniski
pierādītām un pārbaudītām metodēm

Mūsu darbības pamatā ir treniņnodarbības bērniem un jauniešiem, kas  veicina uzmanības un koncentrēšanas spēju uzlabošanos, kā arī darba atmiņas trenēšanu.

Nodarbības tiek vadītas pēc īpašas treniņmetodikas, izmantojot trīs pakāpju un sarežģītības līmeņu neiroaktivizējušos vingrinājumus, kā arī kognitīvo spēju attīstošus uzdevumus, balstoties uz holistisku pieeju, kur apvienoti refleksu un sensorās integrācijas, līdzsvara, koordinācijas (bilaterālie) un kustību vingrinājumi, sensoro maņu attīstība (redze, dzirde, tauste), uzmanības un koncentrēšanās spēju veicināšana un trenēšana, ātrlasīšanas, skaitītprasmes un atmiņu uzlabojoši uzdevumi.

Visi mūsu centra speciālisti, kas strādā ar kognitīvo spēju trenēšanu, ir apmācīti pēc centra metodoloģijas. Centra speciālistu vidū ir pedagogi, speciāli pedagogi, klīniskie psihologi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, sporta treneri, arī speciālisti, kuri šobrīd atrodas apmācībās.

Mēs piemeklējam katram labākos un piemērotākos risinājumus.

Mūsu centrā šobrīd vidēji ik mēnesi tiek novadītas aptuveni
500 dažādas nodarbības.

Bērni un jaunieši ir ļoti dažādi. Gan tādi, kuriem ir grūtības vai traucējumi, gan arī ļoti apdāvināti jaunieši no vadošajām valsts ģimnāzijām.

Uzdevumu sarežģītības pakāpe katram tiek pielāgota pēc spējām un prasmēm.

Uzmanības un koncentrēšanās nodarbības, tās ir treniņnodarbības, kurās tiek uzlabota spēja koncentrēties uz uzdevumu, tai pat laikā būtiski nezaudējot veiktspēju un domāšanas ātrumu.

Vecāku un pedagogu aptaujas liecina – lielākā daļa bērnu un jauniešu nevis nezina vai neprot, bet vairākumos gadījumu pieļauj neuzmanības kļūdas.

Otrs būtiskākais iemesls salīdzinoši sliktam sniegumam ir satraukums.

Šobrīd nodarbības pie mums tiek novadītas bērniem jau sākot no 1,5 gada vecuma. Ir zināms, ka bērna attīstība pirmajos dzīves mēnešos sākas ar primitīvo refleksu izstrādi, tālāk attīstoties sensorajām maņām un motorajām prasmēm. Vēlākos posmos, uzlabojoties kustību koordinācijai un sensorajai stimulu pārstrādei, tiek attīstīta valoda un komunikācijas iemaņas, kā arī pirmās akadēmiskās prasmes. Apzinātas uzmanības un koncentrēšanās spējas attīstās vienas no pēdējām, tomēr ir būtiski, lai līdzšinējās kvalitātes un prasmes ir attīstītas.  Mazākiem bērniem, sākot jau no 1,5 gadu vecuma, un arī jauniešiem piedāvājam dabisko kustību vingrošanas nodarbības, kuru laikā attīstās uzmanība, koordinācija, bērna pārliecība par sevi un savām spējām, tiek nostiprināti muskuļi, attīstās lokanība un kustīgums.  Mūsu nodarbības ir balstītas uz daudzpusīgu kustību pilnveidi un prasmju apguvi, lai veicinātu efektīvu bērna attīstību un radītu spēcīgus pamatus turpmākajai viņa attīstībai jebkurā no viņa izvēlētajiem sporta veidiem. Šeit bērniem tiek radīta vide, kurā tie spēj pilnvērtīgi attīstīt visu ķermeni un apgūt daudzpusīgas kustības, kuras kalpos kā lielisks pamats tālākajām gaitām jau jaunieša vecumā. Neatkarīgi no tā kādam sporta veidam vai citām aktivitātēm jaunietis vēlēsies pievērsties, viņam būs izveidoti pamati, lai spētu efektīvi apgūt dažādas prasmes un attīstīties izvēlētajā virzienā.

IETEKMES LĪMEŅI

Psiholoģiskais

Sarežģītos brīžos un paaugstināta stresa apstākļos, bērns saprot, ka tikai no viņa uzmanības līmeņa ir atkarīgs rezultāts.

Neirofizioloģiskais

Treniņa laikā smadzenēs notiek noturīgas bioķīmiskas izmaiņas, kuras veicina jaunu neironu saišu izveidošanos, un ar katru nākamo treniņu šīs saites tiek nostiprinātas.

Emocionālais

Saņemot pozitīvu apstiprinājumu pie pareizi izpildītiem uzdevumiem, smadzenes neapzināti iegaumē šo stāvokli un turpmāk izmanto šīs iemaņas katru reizi, kad ir nepieciešams sakoncentrēties.

Mēs ticam, ka katra cilvēka attīstības pamatā ir holistiska pieeja, un, runājot par mūsu spējām un prasmēm, katrs no mums var tikt uzlūkots arī strukturētā (piramidālā) veidā. Prasmju attīstīšana šādā secībā ir pazīstama kā augšupejošā attīstības pieeja.
Piedāvājam sadarbību speciālistiem Rīgā Kr.Barona ielā 59/61 un Graudu 68C (BA Turība).
Esam vadošais uzņēmums Latvijā kognitīvo spēju trenēšanā. Uz doto brīdi, mācību sezonai sākoties, mūsu centra abās filiālēs mēnesī tiek novadītas aptuveni 500 dažādas nodarbības bērniem un arī pusaudžiem.

Veicam arī konsultācijas vecākiem. No savas puses nodrošinām iepazīstināšanu ar centra metodoloģiju un arī apmācības.

Mūsu centra darbības pamatā ir individuālas nodarbības un treniņi, balstoties uz holistisku pieeju bērnu un jauniešu attīstībā, kuras pamatā ir refleksu integrācijas, līdzsvara, koordinācijas (bilaterālie) un kustību vingrinājumi, sensoro maņu attīstīšana (redze, dzirde, tauste), kognitīvo spēju (uzmanības un koncentrēšanās spēju veicināšana un trenēšana). Papildus ātrlasīšanas, matemātiskās prasmes galvā un atmiņu uzlabojošas nodarbības.

Tiek nodrošinātas apmācības, lai speciālisti spētu integrēt dažādas metodes mācību un treniņu procesā. Apmaksa speciālistiem sākot no 18,75 eiro stundā vai 12,50 eiro par akadēmisko stundu (40 minūtes) pirms nodokļu nomaksas.

Iespēja darbu apvienot ar mācībām augstskolā vai otru darbu. Salīdzinoši brīvs darba režīms. Mūsu filiāļu adreses: Rīgā, Kr.Barona ielā 59/61 Rīgā, Graudu ielā 68C, BA Turība Var rakstīt whatsap vai uz norādīto e-pastu, zvanīt rītos.
Intelekta attīstības centrs ir sociāls uzņēmums un uzņēmējdarbības attīstībai realizējis
ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
ESF projektu identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 Granta līgums Nr.255848/SU0000264

Mūsu sadarbības partneri