LĪGA ZELMENE – LAIZĀNE 
trīs bērnu mamma, klīniskais un veselības psihologs, PEP (pirmā emocionālā palīdzība vecākiem ar bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam) mamma, TBRI (trust based relational interventions) – vecāku izglītības programmas “Uzticībā balstīta attiecību veidošana ar bērnu” praktiķis, supervizors, topošo dūlu un PEP mammu apmācību vadītāja, transformatīvās elpošanas pasniedzēja.

Pirmajā tikšanās reizē notiek saruna, kuras laikā tiek apkopota sākotnēji nepieciešamā informācija.

Nākamajās konsultāciju reizēs psihologs iepazīstas ar klientu, paskaidro konsultāciju procesu un mērķus, kā arī novērtē klienta vajadzības un situāciju.

Psihologs palīdz klientam izprast emocijas, domas vai uzvedību attiecībā uz esošo situāciju.

Kopā ar klientu psihologs nosaka mērķus, ko vēlas sasniegt, un izstrādā plānu, kā tos sasniegt.

Konsultāciju laikā psihologs regulāri novērtē klienta progresu un kopīgi vienojas par turpmākajiem soļiem.

Kad ir sasniegts galvenais mērķis vai uzdevums, konsultācijas var noslēgt.

Līga Zelmene-Laizāne savās konsultācijās izmanto īstermiņa psiholoģiskās konsultēšanas, krīzes intervences un kognitīvi biheiviorālās terapijas elementus, kā arī piedāvā transformatīvās elpošanas metodi, kas ātrāk un efektīvāk palīdz rast atbildes, kāpēc jūtamies pamesti, skumji vai nomākti un dažkārt pat pilnīgi bezpalīdzīgi dažādās mūsu dzīves situācijās.