Psiholoģiskās izpētes jeb psihodiagnostikas rezultātā Jūs iegūsiet atzinumu par sava bērna intelektuālajām spējām, kā arī stiprāk un vājāk attīstītām intelektuālo spēju jomām, kas palīdzēs labāk izprast savu bērnu un efektīvāk viņu atbalstīt mācību vielas apguvē.

UZ TIKŠANOS!

Uzvedības un emocionālās sfēras izpētei tiek izmantota Ahenbaha empīriski balstītā izpētes sistēma skolas vecuma bērnu novērtēšanai (ASEBA; 6 – 18 g.v.).

Nepieciešamības gadījumā, tiek izmantotas arī citas psiholoģiskās izpētes metodes (projektīvie testi un zīmējumi, depresijas skala, UDHS novērtēšanas skrīnings, u.c.)
• Psiholoģisko izpēti ir iespējams veikt pēc paša bērna/pusaudža vai vecāka iniciatīvas.

• Intelektuālo spēju noteikšanai bērniem Pedagoģiski medicīniskajai komisijai (PMK) bērna spējām atbilstošas apmācību programmas vai atbalsta pasākumu noteikšanai.

• Bērna vai pusaudža mācību un/ vai uzvedības grūtību gadījumos.

• Pēc ārsta pieprasījuma vai formējot Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijai (VDEĀK) nepieciešamos dokumentus.

Pirmajā tikšanās reizē notiek saruna ar vecāku, kuras laikā tiek ievākta sākotnēji nepieciešamā informācija (izpētes mērķis, bērna dzīves vēsture).

Pēc tam psihologs tiekas ar bērnu un lūdz viņam izpildīt dažādus uzdevumus (1-3 tikšanās reizes). Atkarībā no izpētes pieprasījuma, psihologs var lūgt aizpildīt vecākiem un skolotājiem anketas par bērnu.

Pēc visas nepieciešamās informācijas iegūšanas, iegūtie rezultāti tiek apstrādāti un apkopoti atzinuma formā.

Kad atzinums ir gatavs, notiek tikšanās ar vecākiem, kuras laikā tie tiek iepazīstināti ar izpētes rezultātiem un rekomendācijām.

Pirmās konsultācijas laikā tiek ievākta visa nepieciešamā informācija, lai pēc tam sniegtu individuāli izstrādātas un pielāgotas rekomendācijas. Tikšanās laikā ir jāinformē par lietotajiem medikamentiem, vitamīniem, uztura bagātinātājiem, ēšanas ieradumiem un ikdienas ēdienkarti.
 Tāpat ir jāatklāj ģimenes dzīvesveida faktori: fiziskās aktivitātes, miega kvalitāte un esošie ieradumi. Konsultācijas laikā šie faktori tiek izvērtēti un pieņemts lēmums par tālāku sadarbību.
Uz konsultāciju vēlams ņemt līdzi analīžu un izmeklējumu rezultātus. Ja izmeklējumi iepriekš nav veikti, konsultācijas laikā var tikt ieteiktas konsultācijas pie speciālistiem, aicināts veikt laboratoriskos vai EEG izmeklējumus.