Audiologopēds ir sertificēta ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas un valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma cilvēkiem.

Nepareizu skaņu izrunu, skaņu izlaišanu vai aizstāšanu;

Fonemātikas traucējumiem (nepareizi saklausa līdzīgas skaņas),

Valodas attīstības aizture, valodas sapratnes traucējumi, neprecīzu un nepietiekamu vārdu krājumu;

Runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās, košļāšanas un rīšanas grūtības, tai skaitā zīšanas traucējumi, pastiprināta siekalošanās;

Lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem, mācīšanās grūtības;

Disgramatismu (nesaskaņo teikuma priekšmetu ar izteicēju, nepareizi lieto locījumus, laikus, nepareiza vārdu secība teikumā);

Traucētu valodas sapratni – bērns neizprot teikto, izlasīto bez papildus paskaidrojumiem;

Komunikācijas traucējumi, nepieciešama alternatīvas un augmentatīvās komunikācijas pielāgošana;

LOGOPĒDĪSKĀ DIAGNOSTIKA UN IZVĒRTĒŠANA IETVER:

Dzirdes, valodas un citu attīstības traucējumu diferenciāldiagnostiku, konsultācijas.

Runas un valodas diagnostika bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Konsultācijas vecākiem, balstoties uz diagnostikas datiem un vecāku aptauju.

Dzirdes uztveres un valodas attīstības korekcijas nodarbības bērniem ar dažādas pakāpes traucējumiem.

Audiologopēds konsultācijas laikā palīdz noteikt bērna runas attīstības līmeni, izrunas defektus un ieteiks labākos risinājumus bērna izrunas korekcijai.
Tāpat konsultācijas laikā tiek veikta diagnostika un vecāku aptauja, izmeklē un apskata bērnu, sniedz tālākas rekomendācijas.

Pirmajā tikšanās reizē notiek saruna ar vecāku, kuras laikā tiek ievākta sākotnēji nepieciešamā informācija (izpētes mērķis, bērna dzīves vēsture).

Pēc tam audiologopēds tiekas ar bērnu un lūdz viņam izpildīt dažādus uzdevumus. Nepieciešamības gadījumā audiologopēds var lūgt aizpildīt vecākiem un skolotājiem anketas par bērnu.

Pēc visas nepieciešamās informācijas iegūšanas, iegūtie rezultāti tiek apkopoti un pārrunāti ar vecākiem, sniedzot nepieciešamās rekomendācijas.

Pirmās konsultācijas laikā tiek ievākta visa nepieciešamā informācija, lai pēc tam sniegtu individuāli izstrādātas un pielāgotas rekomendācijas. Tikšanās laikā ir jāinformē par lietotajiem medikamentiem, vitamīniem, uztura bagātinātājiem, ēšanas ieradumiem un ikdienas ēdienkarti.
 Tāpat ir jāatklāj ģimenes dzīvesveida faktori: fiziskās aktivitātes, miega kvalitāte un esošie ieradumi. Konsultācijas laikā šie faktori tiek izvērtēti un pieņemts lēmums par tālāku sadarbību.
Uz konsultāciju vēlams ņemt līdzi analīžu un izmeklējumu rezultātus. Ja izmeklējumi iepriekš nav veikti, konsultācijas laikā var tikt ieteiktas konsultācijas pie speciālistiem, aicināts veikt laboratoriskos vai EEG izmeklējumus.

UZ TIKŠANOS!