Mūsu misija ir kognitīvo spēju attīstības un mentālās pašregulācijas metodiku padarīt pieejamu visiem

Ir zināms, ka bērna attīstība pirmajos dzīves mēnešos sākas ar primitīvo refleksu izstrādi, tālāk attīstoties sensorajām maņām un motorajām prasmēm. Vēlākos posmos, uzlabojoties kustību koordinācijai un sensorajai stimulu pārstrādei, tiek attīstīta valoda un komunikācijas iemaņas, kā arī pirmās akadēmiskās prasmes. Apzinātas uzmanības un koncentrēšanās spējas attīstās vienas no pēdējām, tomēr ir būtiski, lai līdzšinējās kvalitātes un prasmes ir attīstītas.

Mazākiem bērniem no 1,5 gadu vecuma piedāvājam dabisko kustību vingrošanas nodarbības, kuru laikā attīstās uzmanība, koordinācija, bērna pārliecība par sevi un savām spējām, tiek nostiprināti muskuļi, attīstās lokanība un kustīgums.

Bērniem no 3 - 6 gadu vecumam piedāvājam vispārēji attīstošās nodarbības, kas ir mērķtiecīgi orientētas un virzītas intervences, lai stimulētu visas bērna maņas, veicinātu smadzeņu darbību un attīstītu bērnus gan fizioloģiski, gan kognitīvi.

Bērniem no 6 gadu vecuma līdz pat 18 gadus veciem jauniešiem piedāvājam visplašāko nodarbību klāstu, ar kuru ir iespējams iepazīties mūsu centra galvenajā lapā šeit:

Vidēji ik mēnesi tiek novadītas aptuveni 500-600 individuālas nodarbības. Pie mums tiek organizētas arī dažādas nodarbības grupās. Bērni un jaunieši ir ļoti dažādi. Gan tādi, kuriem ir grūtības vai traucējumi, gan arī ļoti apdāvināti jaunieši no vadošajām valsts ģimnāzijām.

Uzdevumu sarežģītības pakāpe katram tiek pielāgota pēc spējām un prasmēm.

IETEKMES LĪMEŅI

Psiholoģiskais
Sarežģītos brīžos un paaugstināta stresa apstākļos, bērns saprot, ka tikai no viņa uzmanības līmeņa ir atkarīgs rezultāts.
Neirofizioloģiskais
Treniņa laikā smadzenēs notiek noturīgas bioķīmiskas izmaiņas, kuras veicina jaunu neironu saišu izveidošanos, un ar katru nākamo treniņu šīs saites tiek nostiprinātas.
Emocionālais
Saņemot pozitīvu apstiprinājumu pie pareizi izpildītiem uzdevumiem, smadzenes neapzināti iegaumē šo stāvokli un turpmāk izmanto šīs iemaņas katru reizi.

Nodarbības tiek vadītas pēc īpašas treniņmetodikas, izmantojot trīs pakāpju un sarežģītības līmeņu neiroaktivācijas vingrinājumus, kā arī kognitīvo spēju attīstošus uzdevumus, balstoties uz holistisku pieeju, kur apvienoti refleksu un sensorās integrācijas, līdzsvara, koordinācijas (bilaterālie) un kustību vingrinājumi, sensoro maņu attīstība (redze, dzirde, tauste), uzmanības un koncentrēšanās spēju veicināšana un trenēšana, ātrlasīšanas, skaitītprasmes un atmiņu uzlabojoši uzdevumi.

Mēs ticam, ka katra cilvēka attīstības pamatā ir holistiska pieeja, un, runājot par mūsu spējām un prasmēm, katrs no mums var tikt uzlūkots arī strukturētā (piramidālā) veidā. Prasmju attīstīšana šādā secībā ir pazīstama kā augšupejošā attīstības pieeja.

Mācīšanās piramīdu izstrādāja ergoterapeite Ketlīna Teilore un speciālā pedagoģe Meriana Trota. Viņas izmantoja sensorās integrācijas teorētiķa Jean Ayres koncepcijas, lai attēlotu pamatprasmes, kas nepieciešamas jebkuram mācīšanās procesam. Šajā ilustrācijā ir attēlotas mums piemītošās pamatprasmes piramīdas apakšā un augstāko līmeņu prasmes tās augšgalā. Šāds attīstības koncepts paredz to, ja piramīdas apakšējie līmeņi ir attīstīti, arī tās augstākos līmeņus var veidot un attīstīt efektīvāk. 

MŪSU NODARBĪBAS ATTĪSTĪS

Koncentrēšanos
Mūsu metodes tiešā veidā māca jūs sasniegt augstas koncentrēšanās spējas un uzmanības noturību jeb fokusu. Tās ir bāzes iemaņas, lai jūs un jūsu bērni spētu apgūt jaunas iemaņas un gūt jaunus panākumus.
Iemaņu apguvi
Mūsu metodoloģija ir pierādījusi savu efektivitāti, salīdzinot ar citiem risinājumiem. Tā ir pilnībā ekoloģiska un droša, kā arī pētījumos uzrādīja augstāku efektivitāti, nekā līdzšinējās psiholoģisko prasmju un iemaņu apmācību metodes.
Pašdisciplīnu
Mūsu dzīve sastāv no ieradumiem. Ar pašdisciplīnas trenēšanu ir iespējams izveidot mums labvēlīgus un vēlamus ieradumus, kas ir nepieciešami jūsu izaugsmei un attīstībai.
Intelektu
Ne visi intelektuāli uzdevumi attīsta jūsu intelektu vienādi. Pie mums jums ir iespēja noskaidrot, kādi tieši uzdevumi ir piemērotākie un efektīvākie jūsu smadzeņu darbības uzlabošanai.
Stresa noturību
Mūsdienu saspringtajā ritmā ir svarīgi saglabāt augstu stresa noturību. Lai to spētu, ir jāzina, kā sevi vislabāk nomierināt un atgriezt miera stāvoklī. Ar mūsu metodikas palīdzību mēs varam noteikt, kādi relaksācijas veidi tieši jums ir piemērotākie.
Pašmotivāciju
Motivācija ir svarīga sasniegumiem. Ir dažādi veidi, kā cilvēki sevi motivē, bet ne visi būs piemēroti tieši jums. Pie mums jūs varat notestēt savu psiholoģisko tipu un uzzināt, kāda veida pašmotivējošās tehnikas jums ir efektīvākās.

Sākot no 2023.gada Intelekta attīstības centrs ir treniņmetodikas Cogmed partneris, kas nodrošina zelta standartam atbilstošus kognitīvo spēju uzlabošanas rīkus, kas ir izrādījušies efektīvi stingri kontrolētos pētījumos. Vairāk nekā 200 000 lietotāju visā pasaulē 20 valstīs, tāpat arī vairāk kā 120 publicētie zinātniskie pētījumi ir ļāvuši COGMED metodoloģijai izvirzīties nozares līderu vidū.

Papildus tiek strādāts arī ar darba atmiņas uzlabošanu un veicināšanu, tiek attīstīta lasītprasme vai matemātiskās spējas.

Šo spēju trenēšanai tiek izmantoti gan digitāli trenažieri, gan drukāti materiāli no dažādām datu bāzēm. Tāpat var tik pielietotas arī tehnoloģijas, kuras palīdz novērot jaunieša sirdsdarbību vai elpošanu stresora brīdī.

 Šie ir tikai daži no simptomiem, kurus ir iespējams risināt un uzlabot ar Cogmed digitālo risinājumu paneli. Tie visi ir tipiski uzmanības grūtību simptomi, kas ir cieši saistīti ar zemu darba atmiņas ietilpību. COGMED mērķis ir nodrošināt zelta standartam atbilstošus produktus un pakalpojumus kognitīvo spēju uzlabošanai, kas ir izrādījušies efektīvi stingri kontrolētos pētījumos. Vairāk nekā 200 000 lietotāju visā pasaulē 20 valstīs, tāpat arī vairāk kā 120 publicētie zinātniskie pētījumi ir ļāvuši COGMED izvirzīties nozares līderu vidū.

DIGITĀLO TRENIŅNODARBĪBU EFEKTS JAUNIEŠIEM

Ilgstošs efekts

Mūsu treniņi ir ieguldījums nākotnes attīstībā – tas, ko iemācāmies vienreiz, tiek saglabāts uz visu dzīvi.

Efektīvi

Pietiek ar 6 nodarbībām, lai pamanītu pirmās pārmaiņas.

Vienkārši
Metodes ir viegli saprotamas un neprasa daudz laika.
Droši
Jūs nekādā veidā netieciet ietekmēti, bet gan tiek mērīts jūsu sniegums un citi svarīgi parametri.
Daudzpusīgi
Apvienojumā ar efektīvākajiem vingrinājumiem metodes pielietošanas iespējas ir daudzpusējas un noderēs vairākās dzīves jomās.
Paveicami
Jums būs nepieciešamas vien pārdesmit minūtes pāris reižu nedēļā, lai iegūtu pamanāmus un testējamus rezultātus.
Mūsdienīgi

Mūsu centrā tiek izmantotas mūsdienīgākās apmācību tehnoloģijas, kā arī izmantotas iekārtas ātrākai rezultātu sasniegšanai.

Papildus individuālajās nodarbībās mēs izmantojam arī bioloģiskās atgriezeniskās saites metodi, lai bērniem iemācītu relaksēšanās un pareizas elpošanas prasmes un iemaņas, nevis stāstot, bet pašiem darot un mēģinot.   Atsevišķos gadījumos var tikt izskatīta iespēja trenēt koherences rādītājus.  Savstarpējā saskaņotība (koherence) tiek definēta kā optimāls stāvoklis, kurā sirds, prāts un emocijas darbojas sinhronizēti un līdzsvaroti, šādam stāvoklim ir daudz garīgu, emocionālu un fizisku ieguvumu (Goelitz & Lloyd, 2012). Koherences stāvoklī simpātiskā nervu sistēma darbojas līdzsvarā ar parasimpātisko - cilvēks iekšēji ir mierīgs un fokusēts, tai pat laikā arī modrs. Tas ir rezultāts pozitīviem emocionāliem stāvokļiem, kad racionāli un konsekventi signāli tiek nosūtīti uz smadzenēm, nervu sistēmas darbības koordinēšanai un augstu kognitīvo stāvokļu radīšanai (McCraty, 2003).

Kā norāda meta analīzes izpētē Lehrer, Kaur un citi (Lehrer, Kaur un citi 2020) , tad sirds varibilitātes bioloģiskās atgriezeniskās saites intervencēm ir vislielākais efekts trauksmei, depresijai, dusmām, kā arī sportiskajam/mākslinieciskajam sniegumam.

Mūsu sadarbības partneri