ANASTASIJA un ….
APRAKSTS…….

Nodarbības ģimenēm ar bērniem ir aktīvas un uz savstarpējo izziņu vērstas, kurās ģimene tiek vadīta, lai risinātu un pārvarētu izaicinājumus, kas radušies attiecībās starp ģimenes locekļiem – vecākiem un bērniem. 

Šīs nodarbības var palīdzēt ģimenei atrisināt konfliktus, uzlabot komunikāciju un atjaunot drošas, stabilas un izpratnē balstītas attiecības. 

Nodarbības ģimenēm ar bērniem var ietvert dažādas metodes, piemēram, spēles, mākslas, dejas un kustību elementus, darbu ar lellēm, zīmuļiem, krītiņiem, plastilīnu un citiem izteiksmes līdzekļiem, lai palīdzētu bērnam izteikt un izprast savas jūtas un emocijas. 

 
Nodarbībās ar ģimenēm ar bērniem var tikt izmantotas dažādas metodoloģijas, atkarībā no ģimenes vajadzībām.
Daži no principiem:
1. Ģimene tiek skatīta kā vienota sistēma un tiek strādāts, lai mainītu neveselīgos mijiedarbības un uzvedības modeļus, radot jaunus - labvēlīgākus.
2. Var tikt izmantotas spēles un mākslas elementu metodes, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.
3. Pārrunu veidā tiek strādāts individuāli ar katru ģimenes locekli vai visu ģimeni kopā, lai attīstītu attiecības un uzlabotu komunikāciju.
4. Izmantojot apzinātības uzdevumus, tiek panākta izpratne un mainīti neveselīgas domāšanas un uzvedības modeļi uz veselīgākiem.
Apzinātības vingrinājumi - tās ir prakses, kurās dalībnieki apzinās un novērtē savu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī apkārtējo pasauli. Tie var palīdzēt radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Visām šīm metodoloģijām ir savas specifikas un ir jāizvēlas tā, kura ir vispiemērotākā katram individuāli.
Uz tikšanos grupu nodarbībās!

Nodarbībās var strādāt ar bērnu un vecākiem atsevišķi un kopā, lai palīdzētu viņiem izprast un tikt galā ar bērna vai vecāku problēmām, uzlabojot un labvēlīgi ietekmējot attiecības.

Var tikt izmantotas dažādas spēles, spēļošanas elementi, mūzikas un mākslas metodes, deja un kustības, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Nodarbības ģimenēm ar bērniem var dot daudzus ieguvumus, tostarp:

Attiecību veicināšana: var palīdzēt ģimenei uzlabot komunikāciju un atjaunot attiecības starp ģimenes locekļiem. Atrisināt konfliktus un radīt veidus, kā tos novērst turpmāk.

Emocionālās un garīgās veselības uzlabošana: var palīdzēt ģimenei un bērnam izprast un tikt galā ar emocionālām un garīgām veselības problēmām, piemēram, trauksmi un depresiju.

Bērna un ģimenes vajadzību un mērķu atrisināšana: var palīdzēt bērnam un ģimenei sasniegt mērķus un atrisināt vajadzības, piemēram, uzlabot uzvedību un mācīšanos vai radīt veidus, kā tikt galā ar izaicinājumiem, kas saistīti ar bērna attīstību.

Prasmju attīstīšana: var palīdzēt ģimenei un bērnam apgūt jaunas prasmes un zināšanas, piemēram, kā komunicēt efektīvāk un radīt pozitīvas attiecības.

 

Nodarbības ģimenēm ir interaktīvas un radošas, lai palīdzētu saprast un izprast vienam otru, kā arī veicināt uzticību un savstarpējo cieņu.

Nodarbības notiks dažādos veidos, atkarībā no ģimenes un bērna vajadzībām.

# aicināsim bērnu radīt mākslu, izmantojot dažādas tehnikas un materiālus, piemēram, zīmēšanu, gleznošanu un veidošanu, arī muzicēšanu.

aicināsim vērot un diskutēt par radīto, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

# izmantosim radīto, lai palīdzētu bērnam izprast un tikt galā ar problēmām, piemēram, trauksmi un depresiju.

# izmantosim konkrētas mākslas, mūzikas, kā arī kustību tehnikas, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.

Mākslas, deju un kustības elementi nodarbībās, 

lai izprastu un izteiktu savas jūtas un emocijas:

Fiziskās aktivitātes: izmantosim dažādas fiziskas aktivitātes, kā, piemēram, dejas, kustības  un vingrojumus;

Kustības radīšana: radīsim un attēlosim kustības un pozas, kas atspoguļo bērnu un ģimenes ikdienas dzīvi;

Mūzika un ritms:  izmantosim mūziku un ritmu;

Ģimenes dejas un improvizācija dejojot: radīsim un attēlosim dejas un improvizēsim kopā;

Kustības un emociju interpretācija: interpretēsim un izmantosim radītās kustības tālākam darbam.

Nodarbībās bērni un pieaugušie izmantosim teātra un lomu spēles elementus, arī lai izprastu un izteiktu savas jūtas un emocijas. 

Te tiks ietvertas dažādas aktivitātes:

Improvizācija : bērni un pieaugušie izmantos improvizāciju, lai radītu un attēlotu situācijas, kas atspoguļo viņu ikdienas dzīvi;

Lomu spēles: bērni un pieaugušie izmantos un iesaistīsies dažādās lomās, lai radītu un izspēlētu situācijas un tēmas, kas atspoguļo viņu ikdienas dzīvi. Tāpat varēs izspēlēt lomas un radīt skatus par ikdienā aktuālām tēmām un problēmām, lai radītu izpratni un izteiktu savu viedokli par tām.

Bērni un pieaugušie radīs paši un spēlēs arī ar maskām: radīs un attēlos stāstus un scenārijus.

Spēles un aktivitātes: lai palīdzētu apzināties un novērtēt savu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī apkārtējo pasauli. Izmantosim radošas aktivitātes un spēles, kur bērni tiks mudināti izradīt un paust savas emocijas un domas.

Izmantosim arī galda spēles, kur bērni un pieaugušie radīs un attēlos dažādas situācijas.

Stāsti un pasakas: tiks stāstīti, lai palīdzētu bērniem saprast un izprast dzīves likumsakarības un principus. Piemēram, izmantosim pašsacerētu pasaku par bērnu, kurš dzīvo pilsētā un apzinās savas emocijas un domas un tādējādi rada labāku saikni ar apkārtējo pasauli.

Mākslas un mūzikas aktivitātes: izmantosim mākslas un mūzikas aktivitātes, kā arī atsevišķus radošās mākslas elementus, kur bērni tiks mudināti radīt savas emocijas un domas, vai arī var izmantosim mūziku, kur bērni tiks mudināti apzināties ķermeni caur kustību.

Interpretēt citu vai pašu radītos darbus, tādējādi bagātinot izpratni par sevi.

Visas šīs metodes ir radošas un interaktīvas un veicina to, lai bērni varētu labāk apzināties savu iekšējo pasauli un novērtēt apkārt notiekošo.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.