Diāna un ANASTASIJA 
APRAKSTS…….

Nodarbības ģimenēm ar bērniem ir aktīvas un uz savstarpējo izziņu vērstas, kurās ģimene tiek vadīta, lai risinātu un pārvarētu izaicinājumus, kas radušies attiecībās starp ģimenes locekļiem – vecākiem un bērniem. 

Šīs nodarbības var palīdzēt ģimenei atrisināt konfliktus, uzlabot komunikāciju un atjaunot drošas, stabilas un izpratnē balstītas attiecības. 

Nodarbības ģimenēm ar bērniem var ietvert dažādas metodes, piemēram, spēles, mākslas, dejas un kustību elementus, darbu ar lellēm, zīmuļiem, krītiņiem, plastilīnu un citiem izteiksmes līdzekļiem, lai palīdzētu bērnam izteikt un izprast savas jūtas un emocijas. 

 
Nodarbībās ar ģimenēm ar bērniem var tikt izmantotas dažādas metodoloģijas, atkarībā no ģimenes vajadzībām.
Daži no principiem:
1. Ģimene tiek skatīta kā vienota sistēma un tiek strādāts, lai mainītu neveselīgos mijiedarbības un uzvedības modeļus, radot jaunus - labvēlīgākus.
2. Var tikt izmantotas spēles un mākslas elementu metodes, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.
3. Pārrunu veidā tiek strādāts individuāli ar katru ģimenes locekli vai visu ģimeni kopā, lai attīstītu attiecības un uzlabotu komunikāciju.
4. Izmantojot apzinātības uzdevumus, tiek panākta izpratne un mainīti neveselīgas domāšanas un uzvedības modeļi uz veselīgākiem.
Apzinātības vingrinājumi - tās ir prakses, kurās dalībnieki apzinās un novērtē savu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī apkārtējo pasauli. Tie var palīdzēt radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Visām šīm metodoloģijām ir savas specifikas un ir jāizvēlas tā, kura ir vispiemērotākā katram individuāli.
Uz tikšanos grupu nodarbībās!

Nodarbībās var strādāt ar bērnu un vecākiem atsevišķi un kopā, lai palīdzētu viņiem izprast un tikt galā ar bērna vai vecāku problēmām, uzlabojot un labvēlīgi ietekmējot attiecības.

Var tikt izmantotas dažādas spēles, spēļošanas elementi, mūzikas un mākslas metodes, deja un kustības, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Nodarbības ģimenēm ar bērniem var dot daudzus ieguvumus, tostarp:

Attiecību veicināšana: var palīdzēt ģimenei uzlabot komunikāciju un atjaunot attiecības starp ģimenes locekļiem. Atrisināt konfliktus un radīt veidus, kā tos novērst turpmāk.

Emocionālās un garīgās veselības uzlabošana: var palīdzēt ģimenei un bērnam izprast un tikt galā ar emocionālām un garīgām veselības problēmām, piemēram, trauksmi un depresiju.

Bērna un ģimenes vajadzību un mērķu atrisināšana: var palīdzēt bērnam un ģimenei sasniegt mērķus un atrisināt vajadzības, piemēram, uzlabot uzvedību un mācīšanos vai radīt veidus, kā tikt galā ar izaicinājumiem, kas saistīti ar bērna attīstību.

Prasmju attīstīšana: var palīdzēt ģimenei un bērnam apgūt jaunas prasmes un zināšanas, piemēram, kā komunicēt efektīvāk un radīt pozitīvas attiecības.

 

Nodarbības ģimenēm ir interaktīvas un radošas, lai palīdzētu saprast un izprast vienam otru, kā arī veicināt uzticību un savstarpējo cieņu.

Nodarbības var notikt dažādos veidos, atkarībā no ģimenes un bērna vajadzībām.

# var aicināt bērnu radīt mākslu, izmantojot dažādas tehnikas un materiālus, piemēram, zīmēšanu, gleznošanu un veidošanu, arī muzicēšanu.

# var vērot un diskutēt par radīto, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

# var izmantot radīto, lai palīdzētu bērnam izprast un tikt galā ar problēmām, piemēram, trauksmi un depresiju.

# var izmantot konkrētas mākslas, mūzikas, kā arī kustību tehnikas, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.

Deju un kustības elementi nodarbībās var ietvert:

Fiziskās aktivitātes: var izmantot dažādas fiziskas aktivitātes, kā, piemēram, dejas, jogas, un vingrojumus, lai izprastu un izteiktu savas jūtas un emocijas.

Kustības radīšana: var radīt un attēlot kustības un pozas, kas atspoguļo viņu ikdienas dzīvi un tādējādi izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Mūzika un ritms: var izmantot mūziku un ritmu, lai izprastu un izteiktu savas jūtas un emocijas.

Ģimenes dejas un improvizācija dejojot: var radīt un attēlot dejas un improvizēt kopā grupā, lai izprastu un izteiktu savas jūtas un emocijas.

Kustības un emociju interpretācija: var interpretēt radītās kustības un izmantot to, lai palīdzētu bērnam izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Nodarbībās bērni un pieaugušie var izmantot teātra un lomu spēles elementus, lai izprastu un izteiktu savas jūtas un emocijas. 

Te var tikt ietvertas dažādas aktivitātes, piemēram:

Improvizācija : bērni un pieaugušie var izmantot improvizāciju, lai radītu un attēlotu situācijas, kas atspoguļo viņu ikdienas dzīvi un tādējādi izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Lomu spēles: bērni un pieaugušie var izmantot dažādas lomas, lai radītu un izspēlētu situācijas un tēmas, kas atspoguļo viņu ikdienas dzīvi un var spēlēt lomas un radīt skatus par sociāli aktuālām tēmām un problēmām, lai radītu izpratni un izteiktu savu viedokli par tām.

Bērni un pieaugušie var radīt paši un spēlēt ar maskām. Var radīt un attēlot stāstus un scenārijus, kas atspoguļo viņu ikdienas dzīvi un tādējādi izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Spēles un aktivitātes: lai palīdzētu apzināties un novērtēt savu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī apkārtējo pasauli. Var izmantot radošas aktivitātes un spēles, kur bērni tiek mudināti izradīt un paust savas emocijas un domas.

Var izmantot galda spēles, kur bērni un pieaugušie var radīt un attēlot dažādas situācijas un izprast un izteikt savas jūtas un emocijas.

Stāsti un pasakas: lai palīdzētu bērniem saprast un izprast dzīves likumsakarības un principus. Piemēram, var izmantot pasaku par bērnu, kurš dzīvo pilsētā un apzinās savas emocijas un domas un tādējādi rada labāku saikni ar apkārtējo pasauli.

Mākslas un mūzikas aktivitātes: tiek izmantotas mākslas un mūzikas aktivitātes, kā arī atsevišķi radošās mākslas elementi, kur bērni tiek mudināti radīt savas emocijas un domas, vai arī var izmantot mūziku, kur bērni tiek mudināti apzināties ķermeni caur kustību.

Var interpretēt citu vai pašu radītos darbus, tādējādi bagātinot izpratni par sevi.

Visas šīs metodes ir radošas un interaktīvas un veicina to, lai viņi varētu apzināties un novērtēt savu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī apkārtējo pasauli.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.