Attīstošo nodarbību kurss bērniem ar AST

Šīs nodarbības palīdz uzlabot bērna intelektuālās spējas un kognitīvās prasmes

Lai būtu iespējams pilnvērtīgi organizēt nodarbības, vispirms ir jāveic bērna spēju un prasmju diagnostika. Bērniem ar AST attīstība var notikt atšķirīgos līmeņos, tāpēc to dēvē par “autisko spektru”, kas var izpausties ļoti dažādi – no tiem, kam ir smagas mācīšanās grūtības, līdz bērniem ar vidēju un augstu intelektu. Bieži izplatīta ir pieeja, kad bērnam tiek ieteikta multidisciplināras nodarbības, kas sevī var ietvert primitīvo refleksu integrāciju, fiziskās nodarbības, sensoro integrāciju un intelekta attīstību.

Pēc apmācību iziešanas:

Metodika ir pierādījusi savu efektivitāti praksē - 40 minūšu nodarbības divas reizes nedēļā ar sekojošiem uzdevumiem mājās katru dienu vēl papildus 20 minūtes dienā uzlabo koncentrēšanās spējas līdz pat 25% no iepriekšējiem rādītājiem
0 %
vidēji par tik procentiem uzlabojas sekmes mūsu klientu bērniem
līdz pat 0 %
uzlabojas spēja koncentrēties uz veicamo uzdevumu
līdz pat 0 %
uzlabojas uzmanības noturība un fokuss
par 0 punktiem
uzlabojas IQ rādītāji pēc Aizenka testa
līdz pat 0 reizēm
iespējams samazināt bērna impulsivitāti

Attīstības treniņu kursā ietilpst: