LEARN - X

LEARN-X ir novatoriska kustību, meditāciju un elpošanas vingrinājumu programma, kas tapusi, apkopojot dažādas prakses un pieejas fiziskās un mentālās veselības veicināšanai. Nodarbības vada fizioterapeite
Monika Bleikša.

Par nodarbībām

LEARN - X


Šajās nodarbībās, kombinējot dažādus fiziski izpildāmu vingrinājumu kompleksus, sasaista mūziku vai atsevišķus ritma elementus ar ķermeņa kustību. Veicamie vingrinājumi palīdz uzlabot ķermeņa lokanību un elastību, koordināciju un līdzsvaru, attīsta muskuļu spēku un izturību.

Papildus tiek veikta arī diafragmālā elpošana, meditācijas un īpaši neirovingrinājumi, kas tiešā veidā attīsta smadzeņu darbību, uzlabojot kognitīvās un motorās funkcijas


Vingrinājumi veicina spēju apzināties un pārvaldīt savu ķermeni, tā spējas un robežas, kā arī uzlabo smadzeņu darbību un funkcijas, kas ilgtermiņā palīdz uzturēt labu mentālo veselību un kognitīvās spējas.

Nodarbību norise

* Iesildīšanās, stiepšanās un visparējās fiziskās attīstības vingrinājumi
* Kustību koordinācijas, vispārējā izturības, spēka, ātruma un lokanības vingrinājumi
* Neiro aktivitāšu vingrinājumi
* Elpošanas un meditācijas
* Atsildīšanās un ķermeņa nomierināšana

Nodarbības var būt kā papildus risinājumi dažādiem traucējumiem un veselības problēmām.

Tās kalpos kā neiroaktivitors, veidojot jaunus neironu savienojumus un uzlabojot smadzeņu darbību, kas nozīmē, ka smadzenes var pielāgoties un mainīties, lai uzlabotu savas funkcijas, motoro koordināciju un kognitīvo veiktspēju.

Teorētiskais pamatojums

Stephen Porges ir zinātnieks, kurš jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados atklāja sirds ritma mainīgumu, tomēr lielākais viņa nopelns ir polivagālās teorijas radīšanā, kur galvenā vieta tika atvēlēta klejotājnervam un izpratnei par tā svarīgo nozīmi mentālās veselības jomā. Klejotājnervs ir garākais nervs cilvēka organismā un tas savieno mūsu organisma būtiskākos orgānus.

Ilgu laiku zinātniekiem bija pazīstami divi mūsu nervi sistēmas stāvokļi, kurus noteica simpātiskā un parasimpātiskā nervu sistēma. Viena atbild par aktivitāti, savukārt otra – par atpūtu un labsajūtu. Tomēr Stephen Porges bija tas, kurš atklāja arī trešo stāvokli – sastingumu, kas iestājas tad, kad draud neizbēgamas briesmas. Tieši šis stāvoklis ir par pamatu izdegšanai, arī depresijai un trauksmei.

Šie trīs stāvokļi evolucionāri ir izveidojušies viens virs otra un darbojas hierarhiski. Visas šīs reakcijas notiek neapzināti zemapziņas līmenī. Tieši tāpēc mums sastāda lielas grūtības šos stāvokļus regulēt patstāvīgi saviem spēkiem, tomēr pareizi veiktas fiziskās aktivitātes, spēj mūsu veselību būtiski uzlabot.

Mūsu unikālā vingrojumu programma ietekmē smadzeņu darbību, kā arī centrālo un perifēro nervu sistēmu darbību. Tāpat papildus tiek stimulēts un stiprināts klejotājenervs. kurš savieno visus mūsu organisma svarīgākos orgānus, stiprinot autonomās nervu sistēmas darbību. Ar klejotājnerva stimulēšanu tiek panāktas izmaiņas neiroanatomiskajās un neirofizioloģiskajās organisma shēmās.

Klejotājnervs ir mūsu nervu sistēmas desmitais nervs, kurš savieno savā starpa daudzus orgānus un galvas smadzenes. Tas ir atbildīgs par mūsu orgānu pašregulāciju un to saskaņotu darbību. Tas regulē mūsu sirds darbības ritmu, zarnu darbību, svīšanu, runas un klausīšanās spējas, ēšanas paradumus un daudzas citas mūsu organisma funkcijas.

Klejotājnerva disregulācija var negatīvi ietekmēt daudzus procesus – gremošanu, grūtības kontrolēt urinēšanu, kā arī orgānu darbību un imunitāti kopumā. Veģetatīvā distonija, kādu to pazīstam mūsdienās, ir šīs nesabalansētības pamatā.

Klejotājnerva tonuss ir jūsu autonomās nervu sistēmas veselības rādītājs, kas tiek uzskatīts par vienu no labākajiem objektīvajiem rādītājiem fiziskai sagatavotībai, stresa un emocionālai noturībai, kā arī mentālās veselības noteikšanai.