Lasītprasmi raksturo lasīšanas pareizība, apzinātība, ātrums un izteiksmīgums.

Tā ir uzskatāma par pareizu, ja bērns lasa bez kļūdām.

Lasītprasme ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatprasmēm. Tā ir mērķtiecīga darbība, kas prasa piepūli un motivāciju.

Bez tā, ka bērns iemācās lasīt, viņam ir jāmāk arī klausīties - ieklausīties un sadzirdēt.

Lasīsim skaļi, pareizi, apzināti, izteiksmīgi un saistoši. Lasīsim bez kļūdām un nepārsakoties. Pārrunāsim, iztirzāsim un pierakstīsim iegūto. Apzināti analizēsim izprotot tekstu gan kopumā, gan detaļās. Lasīsim veikli, tā lai lasīšanas temps ir atbilstošs un saistošs. Lasīsim izteiksmīgi, iejūtoties tekstā, izmantojot balss skaļumu un intonāciju, loģisko uzsvaru un pauzes.

Lasītprasmes attīstība ir sarežģīta. Tā ir gan lasītmācīšanās, gan lasīšana, lai mācītos.

Lasītprasmes veidošanās norit trīs posmos:
# pirmslasīšanas posms;
# lasītprasmes apguve;
# lasītprasmes pilnveide.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.