Joga ir gadsimtiem sena prakse, kuras pirmavoti ir meklējami Indijā. Šodien joga ir ieguvusi popularitāti visā pasaulē. Tā apvieno fiziskās, garīgās, prāta un emociju pārvaldības prakses, kas palīdz līdzsvarot fizisko un mentālo veselību. 
Fiziskā joga ietver dažādus ķermeņa stiepšanas, izturības un līdzsvara vingrinājumus. Veicamie kustību un pozu komplekti palīdz uzlabot ķermeņa elastību, koordināciju un līdzsvaru, attīsta muskuļu spēku un izturību. Tāpat tā veicina arī bērnos spēju apzināties savu ķermeni, novērot domas un emocijas.
Tomēr joga ir kas vairāk nekā tikai fiziski vingrinājumi. Tā satur sevī arī dažādas elpošanas tehnikas (pranayama), koncentrēšanās un arī meditācijas prakses. Joga piedāvā paņēmienus, lai mācītos novērot prātu un apzināties emocijas.
  Joga ir dzīvesveids.
Joga bērniem ir prakses veids, kas īpaši tiek pielāgots bērniem un jauniešiem. Tajā ir salīdzinoši daudz spēles elementi, interaktīvi un arī radoši uzdevumi, lai iepazīstinātu bērnus ar jogas principiem.

Joga bērniem iekļauj fiziskos vingrinājumus, dažas, salīdzinoši viegli izpildāmas, elpošanas tehnikas, arī meditāciju un spēles, kas atbilst bērnu attīstības līmenim. Bērniem piemērotā jogas prakse ietver dinamiskus kustību vingrinājumus, kas attīsta bērnu motoriku, līdzsvaru un ķermeņa elastību. Jogas pozas tiek piedāvātas kā dzīvnieku, augu vai pat priekšmetu imitācijas, jo ir būtiski bērnos radīt interesi un piesaistīt viņu uzmanību.
Meditācija - tā ir tehnika, kurā tiek koncentrēts uzmanības lokuss uz kādu konkrētu objektu, elpošanu vai mentālo procesu. Meditācija var palīdzēt cilvēkiem koncentrēties un apzināties savas domas un emocijas, un tā var veicināt labāku emocionālo un mentālo veselību.
Esošā brīža vērošana - tā ir apzinātības prakse, lai apzinātos un novērtētu katru brīdi, kas notiek tagad. Vērošana var palīdzēt cilvēkiem radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Dziļā elpošana - tā ir apzinātības tehnika, kurā cilvēks apzinās un kontrolē savu elpošanu. Dziļā elpošana var palīdzēt cilvēkiem radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Visām šīm metodēm ir savas specifikas un ir jāizvēlas tā,
kas ir vispiemērotākā katram individuāli.
Uz tikšanos grupu nodarbībās!
Jogas prakse bērniem tiek veidota tā, lai veicinātu bērnu koncentrēšanās spējas, emocionālo labklājību, attīstītu pašapziņu. 
 
Tā palīdz bērniem mācīties apzināties emocijas, mazināt stresu, un attīstīt labas attiecības ar citiem. Arī uzlabot miegu. Joga bērniem veicina radošumu un sociālo mijiedarbību, jo bērniem tiek piedāvātas iespējas sadarboties ar citiem bērniem grupas aktivitātēs.

Joga bērniem ir kā priekšnoteikums labai fiziskajai un arī mentālajai veselībai. Tā ir gan kā sava veida izklaide un, protams, arī aktīvas nodarbes un veselīga dzīvesveida pamats.

Bērnu jogas pasniedzēja Sabīne Grīsle jau vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar dejošanu, no kuriem pēdējie aizvadīti intensīvu un augstas slodzes treniņu gaitā. Šajā laikā attīstījusi savas prasmes visdažādākajās deju/kustību kategorijās: laikmetīgajā dejā, baletā, akrobātikā, ielu dejā, šova dejā, arī jogā un gaisa jogā,  Šīs prasmes ir vainagojušās arī vairākos panākumos un godalgās kā valsts mēroga, tā arī starptautiskos konkursos. Sabīne ir izmēģinājusi un arī pierādījusi sevi deju trenera lomā, vadot individuālās nodarbības bērniem vecumā no 3-10 gadiem. Šī pieredze ir motivējusi turpināt interesēties par kustību nodarbību pasniegšanu bērniem. Lai īstenotu savu mērķi, 2023. gadā Sabīne ir papildinājusi savas profesionālās zināšanas Bērnu jogā Arhanta Yoga Academy, kas ir starptautiski atzīts jogas instruktoru apmācību institūts ar ašramiem Indijā un Nīderlandē.

Nodarbības tiek pielāgotas bērniem, ņemot vērā viņu fizisko, emocionālo un kognitīvo attīstību. Tā ietver jogas pozas (asanas), elpošanas vingrinājumus (pranayama), meditācijas un spēles, kas ir piemērotas bērnu interesēm un spējām.
Joga bērniem atšķiras no pieaugušo jogas , jo tā tiek veidota, lai būtu interesanta un aizraujoša bērniem. Tajā tiek izmantotas arī interaktīvas metodes, piemēram, stāstu stāstīšanu, dažādas spēles un vizuālie elementi, lai iepazīstinātu bērnus ar jogas principiem.
Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.
Šajās nodarbībās bērni iegūs instrumentus un iemaņas kā fokusēties, kā izmantot elpošanas tehnikas saspringtos brīžos, pamanīt notiekošo savā ķermenī un domās. 
Pieredzēs apzinātu klausīšanos, skatīšanos, kustību un citu maņu aktivizēšanu.