INTENSĪVAIS
TRENIŅU KURSS
uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanai

Šie treniņi palīdz salīdzinoši īsā laikā uzlabot uzmanības noturību un apgūt koncentrēšanās prasmes un iemaņas labākai mācību vielas apguvei.

0 %
vidēji par tik procentiem uzlabojas sekmes
līdz pat 0 %
uzlabojas spēja koncentrēties uz veicamo uzdevumu
līdz pat 0 %
uzlabojas uzmanības noturība un fokuss
par 0 punktiem
uzlabojas IQ rādītāji pēc Aizenka testa
līdz pat 0 reizēm
iespējams samazināt bērna impulsivitāti

Pēc apmācību iziešanas:

-----------------------------------

Dalības maksa intensīvā kursa nodarbībām
24,- eiro par nodarbību
(standarta cena 30,- eiro)
120, - eiro par 5 nodarbību ciklu

Nodarbības notiek : Rīgā, Kr.Barona 59/61 vai Graudu 68C

Uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanas treniņu kursā ietilpst:

Kognitīvās spējas ietver šādas galvenās jomas:

  1. Uzmanība: Spēja koncentrēties uz konkrētu informāciju un ignorēt citus stimulus. Uzmanība ļauj mums pievērsties noteiktam uzdevumam vai uzdevumam.

  2. Atmiņa: Spēja saglabāt un atcerēties informāciju. Atmiņa ietver gan īstermiņa atmiņu, kas ļauj saglabāt informāciju īslaicīgi, gan ilgtermiņa atmiņu, kas nodrošina ilgstošu informācijas uzglabāšanu.

  3. Valoda: Spēja izmantot un saprast valodu. Tas ietver vārdu izpratni, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu.

  4. Uztvere: Spēja uztvert un interpretēt sensoro informāciju no apkārtējās vides, tostarp redzamās, dzirdamās, garšas, smaržas un taustes uztveres.

  5. Loģiskais domāšana: Spēja analizēt, loģiski domāt, iemeslot un risināt problēmas. Tas ietver spēju veikt matemātiskus aprēķinus, izdarīt secinājumus un izmantot loģiskās argumentācijas prasmes.

  6. Izšķirošais domāšana: Spēja novērtēt situācijas, rīkoties adaptīvi un pieņemt labi pamatotus lēmumus.

  7. Radošums: Spēja radīt jaunas idejas, risināt problēmas inovatīvi un izmantot fantāziju.

"Mana meita un dēls bija vieni no pirmajiem, kuri izmēģināja nodarbības Intelekta attīstības centrā. Dēlam bija sarežģījumi ar ilgstošu uzmanības noturēšanu un koncentrāciju. Meita aizgāja ar dēlu kopā vairāk dēļ kompānijas. Izejot aptuveni pusi no paredzētajām nodarbībām, abiem novēroju uzlabojumus. Šobrīd mēs izgājām 20 nodarbību kursu un esmu apmierināta ar savu bērnu sniegumu."
ANNA
Divu bērnu mamma
"Kā sava dēla mamma, esmu patīkami pārsteigta par programmas rezultātiem. Dēls kļuvis savāktāks un uzmanīgāks. To var manīt pat pēc kārtības viņa istabā. Pēc izietās programmas arī pašai ir interese par pašdisciplīnas treniņu. Paldies pasniedzējiem."
Signe
Jaunā māmiņa
"Manai meitai šobrīd ir seši gadi. Bija sarežģījumi ar uzvedību un vispārējo attīstību. Esam pat lietojuši medikamentus. Pēc 20 izietajām nodarbībām, pat psihologs, pie kura gājām uz konsultācijām pirms nodarbībām un pēc, pamanīja pārmaiņas uzvedībā. Meita ir kļuvusi mierīgāka. Ir uzlabojumi. Pēc kāda laika domājam iziet atkārtoto kursu, lai nostiprinātu iegūto."
ILZE
Lietvede