Pēc pieteikumu saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies

Nodarbības paredzētas jauniešiem, kas atšķiras ar izteiktām izzināšanas vēlmēm izzināt dzīves praktiskās puses.

Programma nekādā ziņā nav domāta vienīgi apdāvinātiem jauniešiem un tā ir pieejama visiem ar izziņas dotībām.

Nodarbību realizācijas ietvaros netiek likts akcents uz kādu konkrētu talantu attīstīšanu, bet gan uz vispārējo intelektuālo spēju attīstību.

NODARBĪBU MĒRĶI ATTĪSTĪT BĒRNOS

PRASMES UN IEMAŅAS

Jauniešiem ir svarīgi attīstīt plašu prasmju un iemaņu klāstu , kas palīdzēs viņiem veiksmīgāk pārvarēt dzīves izaicinājumus un attīstīties.

Mūsuprāt svarīgākajām prasmēm un iemaņām jauniešiem jāietver:

Problēmu risināšana: Iemācīties analizēt un risināt problēmas loģiski un racionāli. Tas attiecas uz ikdienas problēmām, kā arī uz sarežģītākiem jautājumiem.

Kritiskā domāšana: Spēja analizēt informāciju, izvirzīt jautājumus un veikt pārdomātus lēmumus. Kritiskā domāšana palīdz izvairīties no pārsteidzīgiem lēmumiem.

Emocionālā inteliģence: Izprast un pārvaldīt savas emocijas, kā arī izprast citu cilvēku emocijas. Tas palīdz veidot labākas attiecības un emocionālo labklājību.

Komunikācija: Spēja efektīvi komunicēt ar citiem. Labas komunikācijas prasmes ir svarīgas gan personiskajā, gan profesionālajā dzīvē.


Sociālās iemaņas:
Spēja sadarboties ar citiem cilvēkiem, izprast un ievērot sociālās normas un attiecību dinamiku.


Disciplīna un motivācija:
Ticēt savām spējām un būt motivētam sasniegt mērķus, neatkarīgi no grūtībām vai neveiksmēm.

Laika pārvaldība:
Iemācīties plānot un pārvaldīt laiku efektīvi, lai sasniegtu savus mērķus un saglabātu līdzsvaru starp darbu, izglītību un personisko dzīvi.

Kreativitāte un inovācija: Spēja domāt radoši, izvirzīt jaunus risinājumus un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Empātija:
Iemācīties saprast un izrādīt empatiju pret citiem cilvēkiem, izjūtot un izprotot viņu stāvokļus un sajūtas.


Savstarpējā izpratne un līdzdalība: Attīstīt prasmes sadarboties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām un ar dažādām vērtībām, veicinot iecietību un līdzdalību.

Šīs prasmes un iemaņas ir būtiskas jauniešu attīstībai, palīdzot viņiem kļūt par pašpārliecinātiem un kompetentiem indivīdiem, kas spēj risināt dzīves izaicinājumus un līdzdarboties sabiedriskajās aktivitātēs.