Jauniešu atbalsta un pašizziņas nodarbības grupās

Multifunkcionāla un praktiski orientēta pieeja,
kas atbilst mūsdienu prasībām.

Jauniešu atbalsta un pašizziņas nodarbības ir ieguldījums jauniešu attīstībā un emocionālajā labklājībā. Tās piedāvā dažādas aktivitātes, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt pašizpratni, uzlabotu attiecības ar citiem un rastu risinājumus ikdienas izaicinājumiem, attīstot emocionālās un sociālās prasmes, kas var būt noderīgas visā turpmākajā dzīvē.

Pēc nodarbību iziešanas:

Savlaicīgi paredzot to, ka “veco” laiku izglītības metodes nespēs konkurēt un sniegt paliekošu un vērtīgu pienesumu sabiedrībai,
esam izstrādājuši citādi izglītojošu nodarbību pieeju un konceptu.
Šeit tiek rasta telpa un laiks, lai jaunieši varētu dalīties savās pārdomās un sajūtās, uzklausot arī citus grupas biedrus. Tas palīdz veidot emocionālo saikni un savstarpēju sapratni. Te tiks organizētas dažādas aktivitātas, kas palīdzēs uzlabot pašizziņu un komunikācijas prasmes.

Praktiskā domāšana: ideju ģenerēšana, paredzēšana, jauns pielietojums, ideju apmaiņa kombinēšana, reorganizēšana;
Emocionālā inteliģence: uzlabo mentālo veselību, veicina pašvērtējumu un attīsta komunikācijas prasmes;
Loģiskā domāšana: sakarību konstatēšana, prasme izdarīt loģiski pareizus secinājumus;
Kreatīvā un radošā domāšana: elastība, oriģinalitāte, ideju ģenerēšanas ātrums.
Prasme risināt problēmas: darbs grupā un komandā.
Uzstāšanās prasmes: prasme sevi prezentēt un apzināties savas stprās puses.

Nekādu saistību, nekādu līgumu – atnāciet un izmēģiniet, kā notiek šīs grupu nodarbības.

Jaunietim patiks!

Jauniešiem ir svarīgi attīstīt plašu prasmju un iemaņu klāstu , kas palīdzēs viņiem veiksmīgāk pārvarēt dzīves izaicinājumus un attīstīties.

Mūsuprāt svarīgākajām prasmēm un iemaņām jauniešiem jāietver:

Problēmu risināšana: Iemācīties analizēt un risināt problēmas loģiski un racionāli. Tas attiecas uz ikdienas problēmām, kā arī uz sarežģītākiem jautājumiem.
Kritiskā domāšana: Spēja analizēt informāciju, izvirzīt jautājumus un veikt pārdomātus lēmumus. Kritiskā domāšana palīdz izvairīties no pārsteidzīgiem lēmumiem.
Emocionālā inteliģence: Izprast un pārvaldīt savas emocijas, kā arī izprast citu cilvēku emocijas. Tas palīdz veidot labākas attiecības un emocionālo labklājību. Komunikācija: Spēja efektīvi komunicēt ar citiem. Labas komunikācijas prasmes ir svarīgas gan personiskajā, gan profesionālajā dzīvē.

Sociālās iemaņas: Spēja sadarboties ar citiem cilvēkiem, izprast un ievērot sociālās normas un attiecību dinamiku.

Disciplīna un motivācija: Ticēt savām spējām un būt motivētam sasniegt mērķus, neatkarīgi no grūtībām vai neveiksmēm.
Laika pārvaldība: Iemācīties plānot un pārvaldīt laiku efektīvi, lai sasniegtu savus mērķus un saglabātu līdzsvaru starp darbu, izglītību un personisko dzīvi.
Kreativitāte un inovācija: Spēja domāt radoši, izvirzīt jaunus risinājumus un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.
Empātija: Iemācīties saprast un izrādīt empatiju pret citiem cilvēkiem, izjūtot un izprotot viņu stāvokļus un sajūtas.

Savstarpējā izpratne un līdzdalība: Attīstīt prasmes sadarboties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām un ar dažādām vērtībām, veicinot iecietību un līdzdalību.

Šīs prasmes un iemaņas ir būtiskas jauniešu attīstībai, palīdzot viņiem kļūt par pašpārliecinātiem un kompetentiem indivīdiem, kas spēj risināt dzīves izaicinājumus un līdzdarboties sabiedriskajās aktivitātēs.