Dabisko kustību nodarbības ir cilvēka dabiskās attīstības pamats.

Mūsu nodarbības ir balstītas uz daudzpusīgu kustību pilnveidi un prasmju apguvi, lai veicinātu efektīvu bērna attīstību un radītu spēcīgus pamatus turpmākajai viņa attīstībai jebkurā no viņa izvēlētajiem sporta veidiem.

Izvēloties savam bērnam sporta veidu,
ir jāņem vērā:

Fiziskās aktivitātes ir neatņemama sastāvdaļa pilnvērtīgai cilvēka ķermeņa attīstībai, lai tas būtu vesels, spētu pilnvērtīgi funkcionēt un mijiedarboties ar apkārtējo vidi. Bērnam ienākot šajā pasaulē, tas sāk apgūt dabiskās, ikdienas vajadzībām nepieciešamās kustības: velšanos, rāpošanu, stāvēšanu, iešanu, kāpšanu, priekšmetu pārvietošanu no viena punkta uz citu. Paliekot vecākam, tiek apgūtas jaunas kustību prasmes (skriešana, lēkšana, mešana, ripināšana, ķeršana u.t.t.) un uzlabotas iepriekšējās iemaņas un prasmes, lai spētu efektīvāk miejiedarboties ar apkārtējo vidi. Lai šo kustību apguve noritētu veiksmīgi, mums ir jārada saviem bērnam labvēlīga un šai prasmju apguvei pielāgota vide.
Dabisko kustību nodarbībās bērniem tiek radīta vide, kurā tie spēj pilnvērtīgi attīstīt visu ķermeni un apgūt daudzpusīgas kustības, kas kalpos kā lielisks pamats tālākajām gaitām jau jaunieša vecumā un neatkarīgi no tā kādam sporta veidam vai citām aktivitātēm jaunietis vēlēsies pievērsties, viņam būs izveidoti pamati, lai spētu efektīvi apgūt dažādas prasmes un attīstīties izvēlētajā virzienā.
Dažādas sportiskās aktivitātes ir lielisks rīks kā pilnveidot kustību prasmes un saglabāt bērnam motivējošu vidi uz kustību pilnveidi, tomēr svarīgi saprast, ka agrīna, kāda noteikta viena sporta veida specializācija, nav labākā izvēle un nākotnē var novest pie smagām traumām.
Kas tad ir dabiskas kustības?

Labākais un arī vienkāršākais veids, kā sākt šī jautājuma izpēti un izpratni, ir novērot, kā pārvietojas mazi bērni. Zīdaiņi, mazuļi un pirmsskolas vecuma bērni spēlējas un paņem lietas tupus stāvoklī. Viņi pieceļas no grīdas, neizmantojot rokas un atrodoties uz grīdas, var viegli pārvietot ķermeņa svaru un mainīt pozīcijas, lai sasniegtu rotaļlietu vai grāmatu. Tā ir dabiska kustība. Vēl viens veids, kā vingrinājumiem pievienot dabisku kustību, ir iekļaut tajos spēles elemntus. Mums nav vajadzīgs īpašs aprīkojums. Bērni pārvietojas dabiski, jo tas ir jautri un patīkami.

Dabiskās kustības ietver pamata kustības staigāšanu, skriešanu, balansēšana, kāpšanu vai rāpošanu, kā arī manipulatīvas kustības, piemēram, celšanu, nešanu, stumšanu, mešanu un ķeršanu.