Šīs nodarbības ir kā būtisks ieguldījums bērnu attīstībā un emocionālajā labklājībā. Tās piedāvā dažādas aktivitātes, lai palīdzētu attīstīt pašizpratni, uzlabotu attiecības ar citiem un rastu risinājumus ikdienas izaicinājumiem, attīstot emocionālās un sociālās prasmes, kas var būt noderīgas visā turpmākajā dzīvē.

Uzvedības problēmas visbiežāk rodas bērniem, kuriem ir grūtības ar:
• elastīgu pieeju
• adaptācijas prasmēm
• spēju tolerēt frustrāciju
• spēju risināt problēmas

Šeit ir iespējams piedzīvot un apzināties labāk gan savu ķermeni, tā spēku un sniegtās iespējas, kā arī absolūti nevardarbīgā veidā iepazīt attiecību trauslo saikni ar citiem. Mūsu grupu nodarbības ir par spēju būt atbildīgiem par sevi un apkārtējo pasauli, izprast un novērtēt savas un citu emocijas, kā arī kontrolēt savu uzvedību, izprast tās cēloņus, apzināties likumsakarības.

Tā ir arī par spēju koncentrēties un uzmanīgi novērot notiekošo, mijiedarbībā ar citiem grupas dalībniekiem un pasniedzējiem. 

Tā ir apzinātība ķermenī, prātā un sajūtās,
kas tiek panākta ar kustību palīdzību.

Šeit tiek rasta telpa un laiks, lai bērni varētu dalīties savās pārdomās un sajūtās, uzklausot arī citus grupas biedrus.


Te tiek organizētas dažādas aktivitātes,
kas palīdzēs uzlabot pašizziņu un komunikācijas prasmes.

Apzināšanās - ĶERMENĪ
Apzināšanās - PRĀTĀ
Apzināšanās - EMOCIJĀS


Nodarbību metodoloģijas pamatā ir dažādas tehnikas un elementi, pamatā no kustību terapijas metodēm un spēļcīņas (Playfight), nevardarbīgas komunikācijas pieejām, kā arī ideja par to, ka fiziska aktivitāte un rotaļa var tikt apvienotas, lai radītu pozitīvas un veselīgas pieredzes. Šīs metodes mērķis ir sniegt iespēju cilvēkiem spēles elementu veidā izpaust savu enerģiju, uzlabot savu veselību, attīstīt savu fizisko izturību un uzlabot sava ķermeņa kontroli.

Katra sesija sastāv no sarunu apļa, iesildīšanās vingrinājumiem, gan individuāli, gan pāros, elpošanas vingrinājumiem, kā arī noslēgumā ir katra dalībnieka refleksija par piedzīvoto.
Dažādie vingrinājumi - tās ir prakses, kurās bērni apzinās un novērtē savu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī apkārtējo pasauli. Tie palīdz radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Esošā brīža vērošana esot kustībā - tā ir sava veida apzinātības prakse, lai apzinātos un novērtētu katru brīdi, kas notiek tagad. Vērošana var palīdzēt radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Koncentrēšanās uz doto brīdi vai kustību - tā ir tehnika, kurā tiek koncentrēta uzmanība uz kādu konkrētu darbību.
Dziļā elpošana - tā ir elpošanas tehnika, kurā cilvēks apzinās un kontrolē savu elpošanu. Dziļā elpošana var palīdzēt atbrīvot ķermeni no spriedzes.
Uz tikšanos grupu nodarbībās!
Laura Freimane – deju un kustību terapeite, kā arī Apzinātās elpošanas pasniedzēja/gide. Mans izziņas un pilnveidošanās ceļš ir gana ilgs un bagāts. Katra prakse ir devusi brīvību ķermenī, mierīgāku prātu un lielāku skaidrību par saviem mērķiem un izvēlēm. Satiekoties ar Playfight metodi, manas acis iemirdzējās un mirdz joprojām. Tā ir tik iemiesota un daudzpusīga metode, ka gribas to darīt vēl un vēl. Pateicoties šai metodei es pārstāju baidīties nodarīt pāri ar savu spēku, jo es beidzot apzinājos to! Tā teikt, izpētīju savas spēka robežas un man vairs nevajag nevienam neko pierādīt. Es sajutu, ka mans spēks var būt atbalsts kādam, kurš vēl meklē savu spēku, vai uzdrošināšanos. Galu galā es piedzīvoju, ka rotaļīgums priekš manis ir pilnīgi citāds nekā es domāju iepriekš un, ka tajā ir dzīvesprieks.
Kārlis Laizāns – darbojas ar bērniem jau vairāk kā 8 gadus. Kopā ar bērniem izzinot pārgājiena takas un dabas noslēpumus, veicinot savstarpējo sadarbību un saliedētību. Darbnīcās palīdzot bērniem nospraust veselīgas robežas un izteikt savas emocijas. Pats aizraujas ar kustību un deju, un ar prieku ar šo dalās ar bērniem, kas iegūst kustēšanās prieku, attīsta radošumu un ķermenisko komunikāciju. Nodod zināšanas vai prasmes bērniem caur savu piemēru un pieredzi. Playfight metode ir fantastiska savā daudzpusībā. Emocijas, ķermeniskais kontakts, savstarpēja vienošanās, sociālā/ grupas dinamika, ieklausīšanās sevī/ citos, savu vēlmju izpaušana, būšana grupas centrā, ļaušana būt pašam sev – šis kokteilis aizrauj mani un bērnus!

Fiziskā attīstība: mēs piedāvājam bērniem iespēju būt fiziski aktīviem, attīstot muskuļus, uzlabojot koordināciju un paaugstinot fizisko izturību. Tas palīdz bērniem saglabāt veselīgu dzīvesveidu un novērst svarīgus veselības riskus.

Emocionālā inteliģence: mēs ļaujam bērniem izpaust savas emocijas, veicot fiziskas aktivitātes, kā arī daloties ar emocijām sākuma un noslēguma apļos. Tas ir veids, kā palīdzēt bērniem izprast un pārvaldīt savas emocijas, kas ir ļoti svarīgi emocionālās attīstības procesā.

Konfliktu risināšana: te var atrast noderīgus rīkus konfliktu risināšanā un komunikācijas uzlabošanā. Bērni mācās sadarboties, vienoties un kontrolēt savu spēku un uzvedību, kad piedalās draudzīgās "spēļcīņās".

Uzticēšanās un sadarbība: Šī aktivitāte veicina uzticēšanos un komandas darbu, jo bērni piedalās gan grupas, gan pāru uzdevumos. Viņiem ir jāuzticas vienam otram un jāstrādā kopā, lai sasniegtu kopēju mērķi.

Izklaide un relaksācija: Mēs piedāvājam bērniem iespēju izklaidēties un atbrīvoties no ikdienas stresa. Tā ir pozitīva un veselīga izklaide, kas palīdz uzlabot garastāvokli un labklājību.


Uzmanības attīstība: mēs rosināsim un attīstīsim koncentrēšanos uz partnera kustībām un reakcijām. Tas var veicināt bērnu uzmanības attīstību un uzlabot spēju koncentrēties uz detaļām klātesošam.

Spēļcīņa apvieno sevī spēli un spēles elementus, lai no jauna atklātu sevi.  Tā atmodina ķermeņa potenciālu, izmantojot spēku  un kustību drošā un cieņpilnā veidā. Tā ir apzinātība kustībās, lai vērotu notiekošo dziļākā līmenī un būtu atvērtāki pasaulei.
Uz tikšanos grupu nodarbībās!

Metodoloģijā tiek iekļauti šādi elementi:

Drošība un kontrole: Galvenais aspekts ir nodrošināt drošību visiem iesaistītajiem. Dalībniekiem ir jābūt skaidrām norādēm par to, kā saglabāt drošību un kontrolēt sava spēka intensitāti.

Atbildība: Katram dalībniekam ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību un jāievēro noteiktās vadlīnijas un noteikumi, lai izvairītos no nejaušiem ievainojumiem vai pārmērīgas sava spēka intensitātes.

Kontakts un kustība: tā var ietvert fizisku kontaktu, piemēram, pieskārienus, apkampienus utt. Svarīgi ir attīstīt labu kustību koordināciju un fizisko izturību.

Spēles elements: tā vairāk līdzinās spēlei nekā īstai cīņai. Tas nozīmē, ka mērķis nav ievainot vai uzvarēt, bet gan izbaudīt kustību brīvību un aktivitāti.

Izglītojošs aspekts: metodoloģija ietver sevī emocijās un prāta darbībā balstītus izglītojošus elementus par mijiedarbību ar citiem.

Empātija un sadarbība: Dalībniekiem ir jāattīsta empātija un spēja sadarboties ar citiem, lai nodrošinātu pozitīvu pieredzi visiem iesaistītajiem.

Bērnu dažādība: te var tikt piedāvāta iespēja bērniem ar dažādu fizisko sagatavotību un spēju līmeni piedalīties un izbaudīt šo aktivitāti drošā, draudzīgā un arī vieglā veidā.