Mans vārds ir Agnese Pauliņa. Apzinātības nodarbībās piedāvāju jūsu bērniem drošā vidē iepazīt, izjust, saprast sevi dziļāk. Darbosimies mazā grupā, tajā caur kustībām, emocijām, spēlēm, meditācijām, eplošanas tehnikām tiks aktivizētas visas maņas un vērība ap sevi, un sevī notiekošajiem procesiem. 
 
Interese par meditāciju un apzinātību aizsākās Itālijā, kur nodarbojoties ar cīņas mākslām — Thai Chi Chuan un Cigun, paralēli  manas fiziskās pasaules attīstīšanā iepazinu un praktizēju arī apzinātību un meditāciju, tādējādi attīstot arī savu emocionālo un garīgo pasauli. Tas palīdzēja sevi iepazīt tuvāk, izprast savu ķermeni, emocijas un jūtas. Sevi pilnveidojot pamanīju, ka, jo vairāk iepazinu sevi, iztirzāju savas izjūtas, redzējumu, jo iejūtīgāk un pieņemošāk varēju izprast un pieņemt arī līdzcilvēkus un pasauli kopumā. Kur pievēršam savu uzmanību – tur aizplūst domas un enerģija.
 
Kopš tā laika caur pedagoģijas un citām studijām Eiropā, un darba pieredzi gan Latvijā, gan citviet, esmu nepārtraukti padziļinājusi zināšanas un pieredzi Brīvdabas un Montessori pedagoģijā. Šobrīd praktizēju un vadu terapetiskus Meža un Piedzīvojuma terapijas pārgājienus – labsajūtas pieredžu veidošanu esot dabā.

Apzinātība ir spēja būt atbildīgiem par sevi un apkārtējo pasauli, izprast un novērtēt savu un citu uzvedību un emocijas, kā arī kontrolēt savu uzvedību.

Tā ir arī spēja koncentrēties un uzmanīgi novērot notiekošo. Apzinātība var tikt veicināta ar meditāciju un apzinātības praksi.

Daudziem no mums, pieaugušajiem, apzināšanās un meditācija ir palīdzējusi saprast mūsu dzīvi, sevi pašu un apkārtējos, tāpēc šajās nodarbībās tiks aktīvi izmantotas meditācijas tehnikas un paņēmieni.

Apzinātības metodoloģiju ir daudz, taču visbiežāk izmantotās ir:
Meditācija - tā ir tehnika, kurā tiek koncentrēts uzmanības lokus uz kādu konkrētu objektu, elpošanu vai mentālo procesu. Meditācija var palīdzēt cilvēkiem koncentrēties un apzināties savas domas un emocijas, un tā var veicināt labāku emocionālo un mentālo veselību.
Esošā brīža vērošana - tā ir apzinātības prakse, lai apzinātos un novērtētu katru brīdi, kas notiek tagad. Vērošana var palīdzēt cilvēkiem radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Apzinātības vingrinājumi - tās ir prakses, kurās bērni apzinās un novērtē savu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī apkārtējo pasauli. Apzinātības vingrinājumi var palīdzēt radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Dziļā elpošana - tā ir apzinātības tehnika, kurā cilvēks apzinās un kontrolē savu elpošanu. Dziļā elpošana var palīdzēt cilvēkiem radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku fizisko un mentālo veselību.
Visām šīm metodoloģijām ir savas specifikas un ir jāizvēlas tā, kura ir vispiemērotākā katram individuāli.
Uz tikšanos grupu nodarbībās!

BĒRNIEM MEDITĀCIJA PARASTI IR ĪSLAICĪGA UN TĀ VAR BŪT GAN MIERĪGA UN RELAKSĒJOŠA, GAN ARĪ AKTĪVĀKA. 

LAI ĶERMENIS IEIETU MIERĪGĀ MEDITATĪVĀ STĀVOKLĪ, BĒRNI KLAUSĀS MIERĪGU MŪZIKU VAI KĀDU PAVADOŠO STĀSTU. PAPILDUS VAR TIKT IZMANTOTS KĀDS ELPOŠANAS VINGRINĀJUMS VAI APZINĀTĪBAS PRAKSES ELEMENTS.

TOMĒR MEDITĀCIJA NEBŪT NAV TIKAI KLUSA UN MIERĪGA, TĀ VAR BŪT ARĪ AR KUSTĪBĀM UN DZIEDĀŠANU.

Šajās nodarbībās bērni iegūs instrumentus un iemaņas kā fokusēties, kā izmantot elpošanas tehnikas saspringtos brīžos, pamanīt notiekošo savā ķermenī un domās. 

Pieredzēs apzinātu klausīšanos, skatīšanos, kustību un citu maņu aktivizēšanu.

Nodarbībās izmantosim – mākslas un dabas materiālus, mūzikas instrumentus, elpošanas tehnikas, katrs bērns veidos savu apzinātības žurnālu. Kurš būs noderīgs un palīdzošs instruments arī pēc nodarbībām kā bērnam, tā arī viņa vecākiem.

Caur 10 nodarbību ciklu reizi nedēļā, jauktā vecuma grupā, tiks praktizēts vērīgums, iekļauti  klusuma mirkļi un attiecīgās tēmas spēles un vingrinājumi. Katrā reizē izmantosim mākslas un mūzikas instrumentus, katrā nodarbībā bērns papildinās un veidos savu apzinātības žurnālu, kuru pēc nodarbību cikla noslēguma varēs ņemt  līdzi uz mājām.

Nodarbībās tiek iekļautas gan dinamiskas, gan mieru, koncentrēšanos veicinošas spēles.

 

Tēmas — ķermenis, elpa, maņas, emocijas, domas, vērība.

Uzlabo emocionālo un mentālo veselību, mazinot stresu, trauksmi un depresiju.

Veicina uzvedības kontroli, samazinot impulsīvu uzvedību un veicinot izpratni par savu uzvedību un emocijām.

Attīsta un ietekmē kognitīvās spējas: mierīgāks prāts-mierīgāks bērns.

Sociālās un emocionālās prasmes, palielinot empātiju un savstarpējo attiecību kvalitāti.

Labāka miega kvalitāte, kas ir svarīga bērnu veselības un attīstības aspektam.

Radoša un kreatīva domāšana. Attīstot klejojošā prāta kvalitātes un spējot to novērot, bērnos attīstīsies kreativitāte.

 
Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.

# ar vērīgumu iepazīst notiekošo sevī un apkārt;
# attīsta koncentrēšanās spējas un noturību pret stresu;
# atpazīst emocijas un prasmes to pašregulācijai;
# attīsta emocionālo inteliģenci un empātiju.

Tas bērna attīstībai ir svarīgi un vajadzīgi ikdienas solī  - gan mācoties, gan vēlāk pieaugot un veidojot attiecības gan ar sevi, gan apkārtējiem.
Uz tikšanos grupu nodarbībās!
Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.