Lasītprasmi raksturo lasīšanas pareizība, apzinātība, ātrums un izteiksmīgums.

Tā ir uzskatāma par pareizu, ja bērns lasa bez kļūdām.

Par apzinātu, ja izprot tekstu gan kopumā, gan tā detaļās. Par ātru, ja lasīšanas temps atbilst satura uztverei. Par izteiksmīgu, ja bērns iejūtas lomā ar loģisko uzsvaru, intonāciju un pauzēm.

Bez tā, ka bērns iemācās lasīt, viņam ir jāmāk arī klausīties - ieklausīties un sadzirdēt.

Lasīsim visi vienu kopīgu literāro darbu.

Lasīsim skaļi, pareizi, apzināti, izteiksmīgi un saistoši.

Lasīsim bez kļūdām un nepārsakoties.

Pārrunāsim, iztirzāsim un pierakstīsim iegūto. Apzināti analizēsim izprotot tekstu gan kopumā, gan detaļās. Lasīsim veikli, tā lai lasīšanas temps ir atbilstošs un saistošs. Lasīsim izteiksmīgi, iejūtoties tekstā, izmantojot balss skaļumu un intonāciju, loģisko uzsvaru un pauzes.

Būtiskākie ieguvumi - detalizētas, izzinošanas un analītiskas domāšanas attītīšana un nostiprināšana. Izlasītās informācijas izrunāšana, pārlūkošana un apzināšana. Informācijas atspoguļošana, izveidojot lasītāja dienasgrāmatu, kurā tiks uzzīmēts un uzrakstīts, ko es uzzināju.

LASĪTPRASME ir tā, kas vieno.
LASĪTPRASME ir tā, kas attīsta.
LASĪTPRASME ir tā, kas māca.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.

Apzinātā lasīšanas nodarbības apraksts:

Pirms lasīšanas ievirze: uzdosim sev jautājumus, ko vēlamies sasniegt, lasot konkrēto tekstu. Tas palīdzēs saglabāt mērķi un uzmanību, kad sāksim lasīt.

Aktīvas un klātesošas lasīšanas process: lasot tekstu, pievērsīsim uzmanību galvenajiem jēdzieniem, sižeta līnijai, būtiskākajiem argumentiem vai vēstījumam. Iezīmēsim interesējošos fragmentus vai rakstzīmes, lai vēlāk varētu uz tiem atsaukties.

Pievērsīsim uzmanību detaļām un būtiskajam izprotot tekstu.

Pārdomas un sarunas pēc lasīšanas: pēc lasīšanas pārspriedīsim izlasīto. Pārrunāsim radušās domas, emocijas vai secinājumus par tekstu?

Diskusija un kopīga analīze grupā. Apzinātā lasīšana ir ļoti noderīga, īpaši, ja ir nepieciešams izprast tekstus. Reiz apgūta šī iemaņa noderēs tālāk dzīvē lasot sarežģītākus darbus. Nodarbības palīdzēs pilnveidot izpratni un analizēt tekstus.