2545600-2

Apmācību metodes uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanas treniņu kursā bērniem un jauniešiem

Uzmanības un koncentrēšanās spēju uzlabošanas treniņu kurss ir attīstoša treniņprogramma bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kas apvieno smadzeņu darbības atgriezeniskās saites jeb neirofīdbeka metodiku ar uzmanības noturības jeb fokusa vingrinājumiem un prāta treniņiem, lai palīdzētu bērnam apgūt bāzes iemaņas koncentrēšanās spējās, kas būtiski atvieglo jebkuru mācību procesu.
Atgriezeniskās neiroloģiskās saites metodika ir pilnībā droša un efektīva koncentrēšanās spēju uzlabošanai, jo tā vienkārši nolasa bērna smadzeņu viļņu aktivitāti un palīdz individuāli piemērot attīstošus vingrinājumus.  

Mūsu centrā nodarbības uzmanības un koncentrēšanās spēju trenēšanā notiek bērnam interesantā un vieglā formā, izmantojot trīs būtiskas pieejas:

* operento apmācību metodi;
* pašregulācijas metodi;
* latento apmācību metodi.

Operentā apmācība, jeb pozitīvā audzināšana

Operentā apmācība ir kā atsevišķs bērnu apmācības veids, kurā apmācība notiek nepieciešamo reakciju (operandu) pastiprināšanas rezultātā.
Vienkārši izsakoties, tas nozīmē, ka mēs pamudinām bērnu uz rīcību, kas ir vēlama, un neatbalstām tādu rīcību, kas ir nevēlama. Visbiežāk kā pamudinājums bērnam atkārtot viņa rīcību var būt vai nu uzslava vai kāds apbalvojums. Bērnā smadzenēs notiek asociatīva savienojuma formēšanās starp uzvedību un šīs uzvedības sekām.
Tādējādi, ja bērna darbības noveda pie sekojoša rezultāta – patīkamām emocijām un panākumiem, tad šīs darbības tiks nostiprinātas un atkārtotas.
Shematiski operento apmācību var attēlot sekojoši: 
“situācija – reakcija – pastiprināšana”.
Pēc savas būtības lineārais neirofīdbeks arī izmanto operento apmācību modeli. Bērns tiek apbalvots katru reizi, kad viņam izdodas sasniegt vēlamo smadzeņu darbības aktivitāti.

Pašregulācijas metode

Bērns patstāvīgi saviem spēkiem sniedz sev pozitīvu vai negatīvu pastiprinājumu.Kā tas notiek? Pirmkārt, pašregulācijas metodi var izmantot tikai tad, ja bērns ir ieinteresēts, vai, vismaz, motivēts sasniegt rezultātu, un ir gatavs veikt vingrinājumus. Metodi var veikt gan video režīmā, gan citos režīmos, kas var atspoguļot apmācāmā smadzeņu darbības aktivitāti un to, cik lielā mērā tā atbilst prasmēm.  Metodes būtība ir tāda, ka programma, tāpat kā latentajā apmācībā, parāda, kad smadzenes atrodas atbilstošajā aktivitātē. Un, tajā pašā laikā – apmācāmais tiek aicināts patstāvīgi uzraudzīt šīs pārejas un dot sev pozitīvu vai negatīvu pastiprinājumu. Kad video apstājas, viņam tam ir jāpievērš uzmanība, un tad, vai nu jāatzīmē, ka viņš šobrīd dara kaut ko nepareizi vai kā savādāk jāfokusē sava uzmanība. Kopumā, tas nozīmē, tiek izveidots iekšējs saņemtā pastiprinājums. Kad programma parāda, ka smadzenes ir nokļuvušas vēlamajā stāvoklī, tad apmācāmais tiek aicināts sevi uzslavēt. Tādējādi nevis programma dod viņam negatīvu vai pozitīvu pastiprinājumu, bet apmācāmais pats ar saviem centieniem liek smadzenēm saprast, kad tās darbojas pareizi un kad nē. Tādā veidā ar savu reakciju palīdzību viņš nostiprina pareizo uzmanības līmeni.
Šī metode paver plašas iespējas gan apmācāmā, gan trenera radošumam. Galvenais uzdevums ir sniegt pozitīvu pastiprinājumu uzslavas veidā brīdī, kad programma reģistrē pareizo smadzeņu darbības sasniegšanu. Šajā brīdī bērnu vajag paslavēt.
 
Latentā apmācība

Latentā vai „slēptā” mācīšanās paredz, ka bērns neveic nekādas apzinātas pūles, lai mainītu savu smadzeņu darbību. Viņš, iespējams, pat nenojauš, ka notiek mācību process. Patiesībā, tajā pat laikā ļoti liels darbs noris neapzinātu procesu līmenī.  Izmantojot neirofīdbeka tehnoloģiju, ir diezgan viegli īstenot latento apmācību. Programma demonstrē bērnam video, kura atskaņošana un apturēšana ir saistīta ar viņa smadzeņu mainīgo darbību un līdzko bērns nav sakoncentrējies, video tiek apstādināts. Bērna uzdevums ir koncentrēties. Tad viņš saņem pozitīvu ’’atalgojumu’’ par savām pūlēm – video tiek turpināts. Tādā veidā tiek kontrolēta ’’beta’’ un ’’teta’’ viļņu nepieciešamā aktivitāte.
Ja apmācāmā smadzeņu darbība atbilst uzstādījumā dotajām vērtībām, tad video tiek atskaņots. Ja bērns neievēro vēlamo režīmu, video apstājas. Latentā mācīšanās vienmēr ir saistīta ar digitāla satura izmantošanu, turklāt tāda, kas apmācāmajam ir interesants.
Bērniem tas ir piemērots divu galveno iemeslu dēļ.:
1. Aktīvam bērnam, jebkurā gadījumā, ir grūti piespiest kaut ko iemācīties, un, ja viņš tomēr ir apsēdies, lai mācītos, ir grūti noturēt viņa uzmanību mācību procesā.
2. Šādiem bērniem bieži vien trūkst motivācijas kļūt uzcītīgākiem un koncentrēt uzmanību. Viņi tāpat neapzinās ar to saistītās problēmas. Tas nozīmē, ka bērns vingrinājumus neveiks kvalitatīvi.

Šajā gadījumā risinājums ir latentā apmācība, jo tā neuztiepj bērnam veikt kādus īpašus vingrinājumus. Turklāt apmācība ir balstīta uz bērnam interesantu sižetu, ko viņš ar prieku vēro.

Pēc apmācību iziešanas:
  • uzlabojas koncentrēšanās spējas līdz pat 25% no iepriekšējiem rādītājiem
  • uzlabojas uzmanības noturība
  • uzlabojas spēja mācīties
  • uzlabojas bērna atmiņa un fokuss
  • bērns pavisam dabiski iemācās noturēt uzmanību vajadzīgajā brīdī
Paredzētais vecums: no 6 gadiem līdz 12 gadiem
Jauniešiem no 13 gadu vecuma ir paredzēta atsevišķa programma

 

 

 

 

 

 

 

Dalies ar šo rakstu: