Intelekts ir cilvēka spēja saprast, mācīties, domāt, risināt problēmsituācijas, izmantojot zināšanas un pielietojot loģisko domāšanu. Tas ietver spēju analizēt , veikt secinājumus, risināt izvirzītos uzdevumus un pielāgoties jaunām situācijām.

Apgūstot svešvalodas, mūsdienās bērniem šķietami nav grūtību un izaicinājumu. Viņi salīdzinoši ātri apgūst ikdienas sarunvalodu un vēlāk arī runāšanu, tomēr pilnvērtīga valodas izpratne sastāv no nepārtrauktas vārdu krājuma paplašināšanas un gramatikas izpratnes.

Katru no prasmēm attīsta un vēlāk skolā arī pārbauda dažādos veidos,
izmantojot dažādus uzdevumus.

Mūsu klubiņā bērniem būs iespēja strādāt kopā, sadarboties, dalīties ar savām domām un idejām, kas veicinās viņu sociālo prasmju attīstību un sadarbību ar citiem.

Diskutējot par dažādām tēmām, bērni attīstīs savu domāšanu, spēju izteikties un runāt par dažādām tēmām, attīstot spēju domāt kritiski un analizēt informāciju. Viņi mācīsies veidot paši savus viedokļus.

Mēs pārspriedīsim aktuālas tēmas un notikumus. Skatīsimies kopā video sižetus un izteiksimies par tiem.
Mēs pārrunāsim, iztirzāsim un pierakstīsim saprasto. Apzināti analizēsim, izprotot pārrunāto tekstu gan kopumā, gan tā detaļās.

Mēs tāpat pārspriedīsim arī vārdu nozīmi. Lasīsim īstekstus.
Pārrunāsim mazāk izprotamos vārdu un izlasītā būtību.

Mūsu nodarbību galvenais mērķis ir veicināt motivāciju un pilnveidot bērnu valodas pārvaldi un gramatikas prasmes tekstpratības stiprināšanai. Mēs kopā mācīsimies sarunu ievada frāzes, lai bērni būtu spējīgi uzturēt sarunu.

Tāpat bērniem būs iespēja veidot jaunas draudzības, kas veicinās viņu sajūtas piederību mazajai kopienai.

Ļoti būtiski pilnvērtīgai valodas prasmei ir vārdu krājuma palielināšana. Tas, ka bērns sociālajos tīklos ir apguvis pamatfrāzes un pamata sarunvalodai nepieciešamos vārdus nebūt nenozīmē, ka viņš pilnvērtīgi pārzina svešvalodu.

Nodarbību mērķi un uzdevumi
• motivēt bērnus apgūt jaunu informāciju angļu valodā;
• lietot valodu kā domāšanas, izziņas un radošās izpausmes līdzekli;
• skaidri, saprotami, literāri pareizi un atbilstoši saziņas situācijai paust savas domas mutvārdos un rakstu formā;
• uztvert, saprast, analizēt un interpretēt izlasīto, operēt ar jēdzieniem un faktiem;
• izmanto lasītprasmi tālākai bērnu emocionālai un intelektuālai bagātināšanai.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.

Nodarbību apraksts:

Pirms sarunas ievirze: uzdosim sev jautājumus, ko vēlamies sasniegt, pārrunājot konkrēto tēmu. Tas palīdzēs saglabāt mērķi un uzmanību.

Aktīvas un klātesošas iesaistes process: pievērsīsim uzmanību galvenajiem jēdzieniem, sižeta līnijai, būtiskākajiem argumentiem vai vēstījumam.

Pievērsīsim uzmanību detaļām un būtiskajam izprotot tekstu.

Pārdomas pēc sarunām: pārspriedīsim izlasīto, pārrunāsim radušās domas, emocijas vai secinājumus?

Diskusija un kopīga analīze grupā.

Nodarbības palīdzēs pilnveidot izpratni un analizēt.