Attīstīts prāts nākotnes iespējām

Attīstiet sevi un savu bērnu ar zinātniski
pierādītām un pārbaudītām metodēm

Mūsu darbības pamatā ir treniņnodarbības bērniem un jauniešiem, kas  veicina uzmanības un koncentrēšanas spēju uzlabošanos, kā arī darba atmiņas trenēšanu.

Nodarbības tiek vadītas pēc īpašas treniņmetodikas, izmantojot trīs pakāpju un sarežģītības līmeņu neiroaktivizējušos vingrinājumus, kā arī kognitīvo spēju attīstošus uzdevumus, balstoties uz holistisku pieeju, kur apvienoti refleksu un sensorās integrācijas, līdzsvara, koordinācijas (bilaterālie) un kustību vingrinājumi, sensoro maņu attīstība (redze, dzirde, tauste), uzmanības un koncentrēšanās spēju veicināšana un trenēšana, ātrlasīšanas, skaitītprasmes un atmiņu uzlabojoši uzdevumi.

Visi mūsu centra speciālisti, kas strādā ar kognitīvo spēju trenēšanu, ir apmācīti pēc centra metodoloģijas. Centra speciālistu vidū ir pedagogi, speciāli pedagogi, klīniskie psihologi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, sporta treneri, arī speciālisti, kuri šobrīd atrodas apmācībās.

Mēs piemeklējam katram labākos un piemērotākos risinājumus.

Mūsu centrā šobrīd vidēji ik mēnesi tiek novadītas aptuveni
500 dažādas nodarbības.

Bērni un jaunieši ir ļoti dažādi. Gan tādi, kuriem ir grūtības vai traucējumi, gan arī ļoti apdāvināti jaunieši no vadošajām valsts ģimnāzijām.

Uzdevumu sarežģītības pakāpe katram tiek pielāgota pēc spējām un prasmēm.

Uzmanības un koncentrēšanās nodarbības, tās ir treniņnodarbības, kurās tiek uzlabota spēja koncentrēties uz uzdevumu, tai pat laikā būtiski nezaudējot veiktspēju un domāšanas ātrumu.

Vecāku un pedagogu aptaujas liecina – lielākā daļa bērnu un jauniešu nevis nezina vai neprot, bet vairākumos gadījumu pieļauj neuzmanības kļūdas.

Otrs būtiskākais iemesls salīdzinoši sliktam sniegumam ir satraukums.


Individuāli

 • Paredzētais vecums: 
 • 6 līdz 8 gadu vecumam
 • Nodarbības ilgums: 40-60 min
 • Biežums: 2 reizes nedēļā
 • Kopā 20  nodarbības
 • Cena: 30 eur par individuālu nodarbību
 • Garantēta individuāla pieeja.


GRUPU nodarbības

 • Paredzētais vecums: 
 • 6 līdz 8 gadu vecumam
 • Nodarbības ilgums: 60 min
 • Biežums: 1 reizes nedēļā
 • Kopā 20  nodarbības
 • Cena: 15 eur par nodarbību


Mans bērns - ģēnijs

 • Paredzētais vecums: 
 • 6 līdz 12 g. vec. (no 13 gadu vecuma ir atsevišķa programma jauniešiem)
 • Nodarbības ilgums: 40 min
 • Biežums: 2 reizes nedēļā
 • Kopā 15-20  nodarbības
 • Cena: 30 eur par individuālu nodarbību
 • Garantēta individuāla pieeja.
 
 

Uzmanības un koncentrēšanās uzlabošana

 • Paredzētais vecums: 
 • 6 līdz 12 g.vec. (no 13 gadu vecuma ir atsevišķa programma jauniešiem)
 • Nodarbības ilgums: 40 min
 • Biežums: 2 reizes nedēļā
 • Kopā 15-20 nodarbības
 • Cena: 30 eur par individuālu nodarbību
 • Garantēta individuāla pieeja.


Uzmanības traucējumu un hiperaktivitātes korekcija (UDHT)

 • Paredzētais vecums: 
 • 6 līdz 12 g. vec.
 • Nodarbības ilgums: 
 • 40 min
 • Biežums
 • vismaz 3 reizes nedēļā
 • Kopā 20 – 40 nodarbības
 • Cena: 30-40 eur par individuālu nodarbību
 • Garantēta individuāla pieeja.

Uzmanības un koncentrēšanās uzlabošana

 • Paredzētais vecums: no 13 gadiem
 • Nodarbības ilgums: 
 • 40-60 min
 • Biežums: 2 reizes nedēļā
 • Kopā 10-15 nodarbības
 • Cena: 30 eur par individuālu nodarbību
 • Garantēta individuāla pieeja.

Stresa pārvaldība

 • Paredzētais vecums: no 13 gadiem
 • Nodarbības ilgums: 
 • 40-60 min
 • Biežums: tiek pielāgots klienta vajadzībām
 • Kopā 10-15 nodarbības
 • Cena: 30 eur par individuālu nodarbību
 • Garantēta individuāla pieeja.   Atmiņas un ātras lasīšanas kurss

          

 

 Šis kurss tiek pasniegts pēc vecāku vai jauniešu izvēles, atsevišķi vienojoties

Interactive Metronome® (IM) ir uz pierādījumiem balstīta terapijas metode, ko izmanto profesionāļi, kas strādā ar bērniem un pieaugušajiem, uzlabojot kognitīvās un arī motorās funkcijas. Plašs funkciju klāsts un nodrošinājums ļauj panākt būtiskus uzlabojumus salīdzinoši īsā laikā.

Interactive Metronome® (IM) tā ir programma, kurā, izmantojot austiņas un projekcijas uz ekrāna, tiek veikti dažādi vingrinājumi un izpildīti uzdevumi.

No apliecinātiem pētījumiem un klīniskā viedokļa interaktīvā metronoma terapija ir izrādījusies efektīvs līdzeklis laika un ritma izjūtas uzlabošanai ne tikai bērniem, bet salīdzinoši plašā vecuma kategorijā, samazinot dažāda spektra smadzeņu disfunkciju iezīmes.

Šobrīd nodarbības pie mums tiek novadītas bērniem jau sākot no 1,5 gada vecuma. Ir zināms, ka bērna attīstība pirmajos dzīves mēnešos sākas ar primitīvo refleksu izstrādi, tālāk attīstoties sensorajām maņām un motorajām prasmēm. Vēlākos posmos, uzlabojoties kustību koordinācijai un sensorajai stimulu pārstrādei, tiek attīstīta valoda un komunikācijas iemaņas, kā arī pirmās akadēmiskās prasmes. Apzinātas uzmanības un koncentrēšanās spējas attīstās vienas no pēdējām, tomēr ir būtiski, lai līdzšinējās kvalitātes un prasmes ir attīstītas. 
Mazākiem bērniem, sākot jau no 1,5 gadu vecuma, un arī jauniešiem piedāvājam dabisko kustību vingrošanas nodarbības, kuru laikā attīstās uzmanība, koordinācija, bērna pārliecība par sevi un savām spējām, tiek nostiprināti muskuļi, attīstās lokanība un kustīgums. 
Mūsu nodarbības ir balstītas uz daudzpusīgu kustību pilnveidi un prasmju apguvi, lai veicinātu efektīvu bērna attīstību un radītu spēcīgus pamatus turpmākajai viņa attīstībai jebkurā no viņa izvēlētajiem sporta veidiem. Šeit bērniem tiek radīta vide, kurā tie spēj pilnvērtīgi attīstīt visu ķermeni un apgūt daudzpusīgas kustības, kuras kalpos kā lielisks pamats tālākajām gaitām jau jaunieša vecumā. Neatkarīgi no tā kādam sporta veidam vai citām aktivitātēm jaunietis vēlēsies pievērsties, viņam būs izveidoti pamati, lai spētu efektīvi apgūt dažādas prasmes un attīstīties izvēlētajā virzienā.

SAVUKĀRT SILTO GRAUDU NODARBĪBAS PALĪDZĒS GADĪJUMOS, JA BĒRNAM IR EMOCIONĀLA RAKSTURA VAI KOMUNIKĀCIJAS GRŪTĪBAS.

Paaugstināta sensorā jūtība, vai gluži pretēji – nepietiekama un tā ir jāattīsta, pie neirozēm, stostīšanās, tikiem, mācīšanās grūtībām, adaptācijas grūtībā, enurēzes, arī hiperaktivitātes.
Nodarbības siltajos graudos ir apzināti virzīts process, kurā tiek iedarbinātas visas bērna maņas un ķermenis.
Nodarbību laikā bērniem tiek piedāvāti dažādi vingrinājumi rotaļu veidā, kuru laikā speciālisti ar dažādu palīgmateriālu palīdzību darbojas kopā ar bērniem.
Nodarbību laikā notiek bērnu fizioloģisko un psihoemocionālo traucējumu mazināšana, tiek stimulētas taustes sajūtas, sīkā motorika, sniegta nomierinoša iedarbība hiperaktīviem bērniem, nostiprināta muskulatūra, līdzsvarota nervu sistēma un emocijas, tāpat tiek attīstīta arī dzirde un ķermeņa jūtība. Bērni nomierinās un tas ļauj tiem vieglāk apgūt nepieciešamās prasmes vai iemaņas.

GRUPU NODARBĪBAS BĒRNIEM - Tā ir multifunkcionāla un mūsdienīgi orientēta pieeja, kas atbilst pieprasījumam.

APZINĀTĪBAS NODARBĪBAS BĒRNIEM GRUPĀS

 • Paredzētais vecums: no 7  līdz 11 gadiem
 • Nodarbības ilgums: 60 min
 • Cena: 20 eur par nodarbību

JOGAS NODARBĪBAS BĒRNIEM GRUPĀS

 • Paredzētais vecums: no 7  līdz 11 gadiem
 • Nodarbības ilgums: 60 min
 • Cena: 15 eur par nodarbību

IETEKMES LĪMEŅI

Psiholoģiskais

Sarežģītos brīžos un paaugstināta stresa apstākļos, bērns saprot, ka tikai no viņa uzmanības līmeņa ir atkarīgs rezultāts.

Neirofizioloģiskais

Treniņa laikā smadzenēs notiek noturīgas bioķīmiskas izmaiņas, kuras veicina jaunu neironu saišu izveidošanos, un ar katru nākamo treniņu šīs saites tiek nostiprinātas.

Emocionālais

Saņemot pozitīvu apstiprinājumu pie pareizi izpildītiem uzdevumiem, smadzenes neapzināti iegaumē šo stāvokli un turpmāk izmanto šīs iemaņas katru reizi, kad ir nepieciešams sakoncentrēties.

Mēs ticam, ka katra cilvēka attīstības pamatā ir holistiska pieeja, un, runājot par mūsu spējām un prasmēm, katrs no mums var tikt uzlūkots arī strukturētā (piramidālā) veidā. Prasmju attīstīšana šādā secībā ir pazīstama kā augšupejošā attīstības pieeja.
Mācīšanās piramīdu izstrādāja ergoterapeite Ketlīna Teilore un speciālā pedagoģe Meriana Trota. Viņas izmantoja sensorās integrācijas teorētiķa Jean Ayres koncepcijas, lai attēlotu pamatprasmes, kas nepieciešamas jebkuram mācīšanās procesam. Šajā ilustrācijā ir attēlotas mums piemītošās pamatprasmes piramīdas apakšā un augstāko līmeņu prasmes tās augšgalā. Šāds attīstības koncepts paredz to, ja piramīdas apakšējie līmeņi ir attīstīti, arī tās augstākos līmeņus var veidot un attīstīt efektīvāk. 

MŪSU NODARBĪBAS ATTĪSTĪS

Koncentrēšanos

Mūsu metodes tiešā veidā māca jūs sasniegt augstas koncentrēšanās spējas un uzmanības noturību jeb fokusu. Tās ir bāzes iemaņas, lai jūs un jūsu bērni spētu apgūt jaunas iemaņas un gūt jaunus panākumus.

Iemaņu apguvi

Mūsu metodoloģija ir pierādījusi savu efektivitāti, salīdzinot ar citiem risinājumiem. Tā ir pilnībā ekoloģiska un droša, kā arī pētījumos uzrādīja augstāku efektivitāti, nekā līdzšinējās psiholoģisko prasmju un iemaņu apmācību metodes.

Pašdisciplīnu
Mūsu dzīve sastāv no ieradumiem. Ar pašdisciplīnas trenēšanu ir iespējams izveidot mums labvēlīgus un vēlamus ieradumus, kas ir nepieciešami jūsu izaugsmei un attīstībai.
Intelektu

Ne visi intelektuāli uzdevumi attīsta jūsu intelektu vienādi. Pie mums jums ir iespēja noskaidrot, kādi tieši uzdevumi ir piemērotākie un efektīvākie jūsu smadzeņu darbības uzlabošanai.

Stresa noturību

Mūsdienu saspringtajā ritmā ir svarīgi saglabāt augstu stresa noturību. Lai to spētu, ir jāzina, kā sevi vislabāk nomierināt un atgriezt miera stāvoklī. Ar mūsu metodikas palīdzību mēs varam noteikt, kādi relaksācijas veidi tieši jums ir piemērotākie.

Pašmotivāciju

Motivācija ir svarīga sasniegumiem. Ir dažādi veidi, kā cilvēki sevi motivē, bet ne visi būs piemēroti tieši jums. Pie mums jūs varat notestēt savu psiholoģisko tipu un uzzināt, kāda veida pašmotivējošās tehnikas jums ir efektīvākās.

Intelekta attīstības centrs ir sociāls uzņēmums un uzņēmējdarbības attīstībai realizējis
ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
ESF projektu identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 Granta līgums Nr.255848/SU0000264
0 %
vidēji par tik procentiem uzlabojas sekmes
līdz pat 0 %
uzlabojas spēja koncentrēties uz veicamo uzdevumu
līdz pat 0 %
uzlabojas uzmanības noturība un fokuss
par 0 punktiem
uzlabojas IQ rādītāji pēc Aizenka testa
līdz pat 0 reizēm
iespējams samazināt bērna impulsivitāti

NEIROTRENIŅI NODERĒS

Bērniem

Mūsu nodarbību klāstā ir īpaši izstrādāti treniņi bērniem no 6 gadu vecuma, kas padara jūsu bērna mācību apguves procesu maksimāli efektīvu.

Studentiem

Mūsu treniņus izmanto arī studenti, lai sagatavotos mācībām, noskaidrotu savas spēcīgākās prasmes un piemērotību dažādām darba jomām.

Pieaugušajiem

Mums ir vairākas treniņu programmas pieaugušajiem, kas vēlas nostiprināt savu fokusu un noskaidrot produktīvāku pieeju ikdienas rutīnai.

Sākot no 2023.gada Intelekta attīstības centrs ir treniņmetodikas Cogmed partneris, kas nodrošina zelta standartam atbilstošus kognitīvo spēju uzlabošanas rīkus, kas ir izrādījušies efektīvi stingri kontrolētos pētījumos. Vairāk nekā 200 000 lietotāju visā pasaulē 20 valstīs, tāpat arī vairāk kā 120 publicētie zinātniskie pētījumi ir ļāvuši COGMED metodoloģijai izvirzīties nozares līderu vidū.
Papildus tiek strādāts arī ar darba atmiņas uzlabošanu un veicināšanu, tiek attīstīta lasītprasme vai matemātiskās spējas.
Šo spēju trenēšanai tiek izmantoti gan digitāli trenažieri, gan drukāti materiāli no dažādām datu bāzēm. Tāpat var tik pielietotas arī tehnoloģijas, kuras palīdz novērot jaunieša sirdsdarbību vai elpošanu stresora brīdī.

 Šie ir tikai daži no simptomiem, kurus ir iespējams risināt un uzlabot ar Cogmed digitālo risinājumu paneli. Tie visi ir tipiski uzmanības grūtību simptomi, kas ir cieši saistīti ar zemu darba atmiņas ietilpību. COGMED mērķis ir nodrošināt zelta standartam atbilstošus produktus un pakalpojumus kognitīvo spēju uzlabošanai, kas ir izrādījušies efektīvi stingri kontrolētos pētījumos. Vairāk nekā 200 000 lietotāju visā pasaulē 20 valstīs, tāpat arī vairāk kā 120 publicētie zinātniskie pētījumi ir ļāvuši COGMED izvirzīties nozares līderu vidū.

DIGITĀLO TRENIŅNODARBĪBU EFEKTS

Ilgstošs efekts

Mūsu treniņi ir ieguldījums nākotnes attīstībā – tas, ko iemācāmies vienreiz, tiek saglabāts uz visu dzīvi.

Efektīvi

Pietiek ar 6 nodarbībām, lai pamanītu pirmās pārmaiņas.

Vienkārši
Metodes ir viegli saprotamas un neprasa daudz laika.
Droši
Jūs nekādā veidā netieciet ietekmēti, bet gan tiek mērīts jūsu sniegums un citi svarīgi parametri.
Daudzpusīgi
Apvienojumā ar efektīvākajiem vingrinājumiem metodes pielietošanas iespējas ir daudzpusējas un noderēs vairākās dzīves jomās.
Paveicami
Jums būs nepieciešamas vien pārdesmit minūtes pāris reižu nedēļā, lai iegūtu pamanāmus un testējamus rezultātus.
Mūsdienīgi

Mūsu centrā tiek izmantotas mūsdienīgākās apmācību tehnoloģijas, kā arī izmantotas iekārtas ātrākai rezultātu sasniegšanai.

Papildus individuālajās nodarbībās mēs izmantojam arī bioloģiskās atgriezeniskās saites metodi, lai bērniem iemācītu relaksēšanās un pareizas elpošanas prasmes un iemaņas, nevis stāstot, bet pašiem darot un mēģinot.
 
Atsevišķos gadījumos var tikt izskatīta iespēja trenēt koherences rādītājus. 
Savstarpējā saskaņotība (koherence) tiek definēta kā optimāls stāvoklis, kurā sirds, prāts un emocijas darbojas sinhronizēti un līdzsvaroti, šādam stāvoklim ir daudz garīgu, emocionālu un fizisku ieguvumu (Goelitz & Lloyd, 2012). Koherences stāvoklī simpātiskā nervu sistēma darbojas līdzsvarā ar parasimpātisko – cilvēks iekšēji ir mierīgs un fokusēts, tai pat laikā arī modrs.
Tas ir rezultāts pozitīviem emocionāliem stāvokļiem, kad racionāli un konsekventi signāli tiek nosūtīti uz smadzenēm, nervu sistēmas darbības koordinēšanai un augstu kognitīvo stāvokļu radīšanai (McCraty, 2003).
Kā norāda meta analīzes izpētē Lehrer, Kaur un citi (Lehrer, Kaur un citi 2020) , tad sirds varibilitātes bioloģiskās atgriezeniskās saites intervencēm ir vislielākais efekts trauksmei, depresijai, dusmām, kā arī sportiskajam/mākslinieciskajam sniegumam.
"Mana meita un dēls bija vieni no pirmajiem, kuri izmēģināja nodarbības Intelekta attīstības centrā. Dēlam bija sarežģījumi ar ilgstošu uzmanības noturēšanu un koncentrāciju. Meita aizgāja ar dēlu kopā vairāk dēļ kompānijas. Izejot aptuveni pusi no paredzētajām nodarbībām, abiem novēroju uzlabojumus. Šobrīd mēs izgājām 20 nodarbību kursu un esmu apmierināta ar savu bērnu sniegumu."
ANNA
Divu bērnu mamma
"Kā sava dēla mamma, esmu patīkami pārsteigta par programmas rezultātiem. Dēls kļuvis savāktāks un uzmanīgāks. To var manīt pat pēc kārtības viņa istabā. Pēc izietās programmas arī pašai ir interese par pašdisciplīnas treniņu. Paldies pasniedzējam."
Signe
Jaunā māmiņa
"Manai meitai šobrīd ir seši gadi. Bija sarežģījumi ar uzvedību un vispārējo attīstību. Esam pat lietojuši medikamentus. Pēc 20 izietajām nodarbībām, pat psihologs, pie kura gājām uz konsultācijām pirms nodarbībām un pēc, pamanīja pārmaiņas uzvedībā. Meita ir kļuvusi mierīgāka. Ir uzlabojumi. Pēc kāda laika domājam iziet atkārtoto kursu, lai nostiprinātu iegūto."
ILZE
Lietvede

Atklājiet patieso potenciālu!

Piesakieties pirmajai iepazīšanās nodarbībai!

Saņem jaunumus un ieteikumus, kā uzlabot savu smadzeņu darbību, prāta spējas un intelektu!

Intelekta attīstības centrs ir sociāls uzņēmums un uzņēmējdarbības attīstībai realizējis
ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
ESF projektu identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 Granta līgums Nr.255848/SU0000264

Mūsu sadarbības partneri